Archiv

Nový termín supervize v roce 2021 – 28.5.

Byl vypsán nový termín supervize – 28.5.2021. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

(publikováno: 7.12.2020)


Nový termín supervize v roce 2021 – 12.3.

Byly vypsán nový termín supervize – 12.3.2021. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

(publikováno: 2.12.2020)


Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 27.11.2020 od 13:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.
Místo konání: zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem)
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 25.9.2020, edit: 16.11.2020)


Nový podzimní termín supervize

Byl vypsán nový termín supervize – 7. 11. 2020. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

(publikováno: 18.6.2020)


Škola SUR – první setkání

Vážení zájemci o školu SUR,
naše první výukové setkání by mělo být ve dnech 23. – 24. 5. 2020. Podle současného vládního harmonogramu se bude možné setkávat na akcích až od 25. 5. a není zatím jisté v jakém počtu osob.

Začneme tedy říjnovým seminářem 10. – 11. 10. 2020. Máme plánovány tři semináře na rok, vše se tedy posouvá o jeden víkend dál, proto máte zaplacen i první seminář v roce 2021. O programu a podrobnostech vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení celkové společenské situace a budeme se na vás těšit v říjnu. Přejeme hodně energie a zdraví v těchto náročných časech.

Za Sborovnu SUR

PhDr. Oswald Schorm


Závěrečná zkouška – 5. cyklus

Dne 17.4.2020 od 13 hodin se koná závěrečná zkouška teoretického vzdělávání Školičky SUR – 5.cyklus.

Zkoušejícími budou Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  PhDr. Jiří Libra. Zkouška bude probíhat v prostorech Sananim, z.ú., Žitná 51, Praha 2. Je nutné, aby zájemci o zkoušku byli přihlášeni ke zkoušce prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

Další aktuální informace pro 5. cyklus vzdělávání naleznete zde.

(publikováno: 20.1.2020)


Pozvání na 18. ples psychoterapeutů

Ples se bude konat v sobotu 22. 2. 2020 od 20:00 na adrese: Masarykova kolej (ČVUT), Thákurova 1, 160 00 Praha 6. Večer bude plný hudby, zábavy, příjemných setkání s kolegy z oboru, ale především tance.
Více informací naleznete zde.

(publikováno: 23.12.2019)


Nové termíny supervizí v roce 2020

Byly vypsány nové termíny supervizí pro rok 2020. Naleznete je zde.

(publikováno: 8.11.2019)


Vyhlášení přijímacího řízení – 6.cyklus teoretického vzdělávání

Správní rada institutu SUR vyhlašuje přijímací řízení do 6. cyklu teoretického vzdělávání v psychoterapii (Škola psychoterapeutické teorie SUR).

Přihlášky zasílejte do 31. října 2019.

(publikováno: 8.10.2019)


Nové termíny supervizí v roce 2019

Byly vypsány nové termíny supervizí pro rok 2019. Naleznete je zde.

(publikováno: 25.11.2018)


Školička SUR – závěrečná zkouška

Dne 3.5.2019 od 15 do 18 hodin se koná závěrečná zkouška teoretického vzdělávání Školičky SUR – 4.cyklus.
Zkoušejícími budou Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  PhDr. Jiří Libra a PhDr. Oswald Schorm. Zkouška bude probíhat v prostorech Sananim, z.ú., Žitná 51, Praha 2. Je nutné, aby zájemci o zkoušku byli přihlášeni ke zkoušce prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

(publikováno: 27.3.2019)


17. Psychoterapeutický ples

Srdečně vás zveme na 17. Psychoterapeutický ples, který se koná 29.3.2019.
Více informací naleznete v pozvánce zde.

(publikováno: 6.12.2018)


Nová komunita SUR

Oznamujeme, že výcvikově – terapeutická komunita KUŠ, z.s. otevírá v roce 2019 novou výcvikovou komunitu SUR – RUCH. Jedná se o standardní pětiletý sebezkušenostní výcvik v dynamické, hlubinně orientované skupinové psychoterapii s integrativními prvky.

Více informací pro zájemce:
Základní informace
Zpráva o přípravě nové komunity
Principy skupinové práce
Výcviková smlouva
Předpokládané termíny
Nejčastější dotazy

(publikováno: 24.10.2018)


Informace pro posluchače/posluchačky 4.cyklu teoretického vzdělávání (Školička SUR)

Podzimní zkouškový termín byl stanoven na 24. listopadu 2018. Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina, Mgr. Naďa Šolaja a PhDr. Oswald Schorm. Zkoušky budou probíhat v prostorách SANANIM, z.ú., Žitná 51, Praha 1, 5.patro. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme posluchače/posluchačky, kteří/které mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla zkušebního řádu teoretického vzdělávání.

(publikováno: 18.10.2018)


SURfování – poděkování

Milí SURovští,

děkujeme všem účastníkům letošního SURfování!

Nejvíc děkuji Jirkům, které to stálo nejvíc času a energie

  • Jiřímu Krombholzovi za skvělou výstavu obrazů
  • Jiřímu Drahotovi za přípravu a realizaci rituálů
  • novým mladým za to, jak krásně osvěživě mezi nás vpluli

Z mého pohledu loučící se předsedkyně to bylo vydařené setkání. Zde můžete číst
Zápis z VH anebo ještě podrobněji Zápis z VH + SURfování.

Ještě jednou děkuji všem, kteří končí v orgánech SURu, za jejich mnoholetou činnost
a novým přeji úspěch a radost ze společné práce.

Věra Rašková
předsedkyně SR SUR 2011 – 2018

(publikováno: 29.6.2018)


Informace pro frekventanty 4.cyklu teoretického vzdělávání

Jarní zkouškový termín byl stanoven na 19.května 2018. Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina a PhDr. Jiří Libra. Zkoušky budou probíhat na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Apolinářská 4 (hlavní budova kliniky, 2. patro) od 9 hod. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme frekventanty, kteří mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla studijního řádu teoretického vzdělávání.

(publikováno: 18.2.2018)


Nové termíny supervizí

Byly vypsány nové termíny supervizí pro rok 2018. Naleznete je v sekci supervize.

(publikováno: 18.2.2018)


Zahájení nové komunity SUR-K5

Komunita SUR-K5, kterou vede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., uzavřela výběr účastníků i náhradníků v listopadu a započala pětiletý výcvik v prosinci 2017.

(publikováno: 18.12.2017)


16. Psychoterapeutický ples

Srdečně vás zveme na 16. Psychoterapeutický ples, který se koná 23.2.2018.
Více informací naleznete v pozvánce zde.

(publikováno: 20.11.2017 )


Závěrečné zkoušky 4.cyklu Školičky

Závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání 4.cyklu Školičky SUR se budou konat 4.11.2017. Místo a hodina konání budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem. Studijní řád a okruhy ke zkoušce jsou dostupné v sekci teoretické vzdělávání a byly rozeslány frekventantům mailem.

(publikováno: 16.8.2017)


Poděkování účastníkům SURfování

Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili letošního SURfování ve Vinoři. Zápis i s krásnou společnou fotkou můžete zhlédnout zde.
Těšíme se na vás opět za rok – 2.6.2018, v návaznosti na Sympózium 1.6.2018 – sledujte náš web, budeme doplňovat podrobnosti.

Jménem SR a OR SUR Věra Rašková

(publikováno: 4.7.2017)


Studijní plán a řád Školičky SUR – 5.cyklus

Studijní řád teoretického vzdělávání v psychoterapii (Školička SUR) pro 5.cyklus (2016-2019) zde ke stažení.
Aktuální studijní plán 5.cyklu včetně termínů si můžete stáhnout zde.

(publikováno: 14.6.2017)


Nabídka sdílených prostor

Nabídka sdílených prostor pro psychoterapeuta / psychoterapeuty – Praha 8 – Karlín.
Podrobnosti a fotografie naleznete v příloze.

(publikováno: 19.5.2017)


POZOR: Změna místa konání teoretického vzdělávání

Z organizačních důvodů se přesouvá přednáška dr. Krombholze na téma Psychopatologie a Psychofarmakologie z Vondráčkovy posluchárny do auly Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a.

Změna místa konání se týká obou cyklů teoretického vzdělávání – řádné přednášky 4. cyklu a kompenzačního semináře (Psychofarmakoterapie a psychoterapie) 5.cyklu.

(publikováno: 11.5.2017)


Seminář pro frekventanty 5. cyklu teoretického vzdělávání

13.5.2017 od 9:00 do 12:30 se koná v prostoru auly Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a (POZOR ZMĚNA), seminář „Psychofarmakoterapie a psychoterapie“ k doplnění znalostních předpokladů pro frekventanty 5. cyklu teoretického vzdělávání Školička SUR.
Částku 850,- Kč uhraďte na číslo účtu SUR, z.s 158588553/0300 nejpozději do 5.5.2017. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a kompenzační seminář č.3.

(publikováno: 13.4.2017)


Psychoterapeutický ples 2017 – poděkování a pozvánka

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli a plesali s námi na 15. Psychoterapeutickém plese.
Poděkování a pozvání na další ples, který se uskuteční v pátek 23. 2. 2018, naleznete zde.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout zde.

(publikováno: 6.4.2017)


Nové termíny supervizí

Byly vypsány nové termíny supervizí. Přihlašovat se můžete v sekci supervize.

(publikováno: 21.3.2017)


Setkání lektorských týmů

Srdečně vás zveme na setkání lektorských týmů ve Vinoři – 26. – 27.5.2017, kde společně oslavíme padesátku SURu.
Podrobnosti a program naleznete zde.

(publikováno: 16.3.2017)


Informace pro účastníky teoretického vzdělávání – Školičky SUR

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 4. cyklus (ke stažení)
Informace k závěrečným pracím (ke stažení)

(publikováno: 15.3.2017)


15. Psychoterapeutický ples – poděkování a video

Milí plesající,
zde si v krátkém fotovideu můžete připomenout letošní 15. Psychoterapeutický ples.
Děkujeme, že jste přišli a bavili se s námi!
Současně si již můžete do diářů zanést termín plesu za rok: bude to pátek 23. 2. 2018.

Těšíme se na vás!

jménem správní rady SUR
Věra Rašková

(publikováno: 7.3.2017)


Gestalt Academy – pozvánka

Dovolujeme si vás pozvat na akci – Gestalt Academy.
Více informací naleznete v pozvánce zde.

(publikováno: 9.2.2017)


Symposium o skupinové psychoterapii – oznámení o zrušení akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
S lítostí vám oznamujeme, že
SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK k 50.výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály plánované na 6.-8.března 2017 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči SE NEKONÁ !!!
Symposium jsme odvolali pro nízký zájem širšího okruhu odborné veřejnosti. Přihlásil se bohužel jen malý počet kolegyň a kolegů, kteří byli ochotni se zúčastnit, zejména aktivně.
Děkujeme všem, kteří přihlásili svá sdělení či workshopy a dali si práci s jejich přípravou.
Děkujeme vedoucím výcvikových institutů za jejich snahu šířit informaci o Symposiu mezi své frekventanty a absolventy.
Děkujeme čestné předsedkyni a čestnému předsedovi Symposia, PhDr. Haně Junové a prof. PhDr. Stanislavu Kratochvílovi, že propůjčili svá jména této akci.
Děkujeme výborům České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a České asociace pro psychoterapii za udělenou záštitu.
Všem se omlouváme.
Již zaplacené poplatky vrátíme co nejdříve na vaše účty.
Zrušení objednaného ubytování v Kongesovém hotelu Jezerka prosíme nezařizujte sami, hotel to vyřídí ve vlastní režii podle pořadí přihlášených. Ale dejte vědět, pokud by se to zadrhlo.
Zachovejte nás, prosím, ve své přízni. Věříme, že téma skupinové psychoterapie si v naší zemi zaslouží samostatnou odbornou platformu typu symposia. Zkusíme to jindy a jinak, budeme s vámi víc spolupracovat a víc se radit.

Těšíme se na příští zdařilejší setkání a přejeme vám vše dobré,
za správní radu SUR
PhDr. Věra Rašková, předsedkyně
předsedkyně organizačního výboru Symposia
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda
předseda programového výboru Symposia
SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

P.S. Budeme samozřejmě zvažovat důvody nízkého zájmu. Můžete nám pomoci svým názorem – proč se tak asi stalo?
– Téma skupinové psychoterapie není zajímavé
– Nebyla dobře zvolená doba konání symposia
– Nebylo dobře zvolené místo konání symposia
– Nezdařila se distribuce informací prostřednictvím výcvikových institutů (zde podotýkáme, že jsme se nespoléhali pouze na to a šířili oznámení přes webové stránky odborných společností a institucí i přes odborný tisk)
– Epidemie chřipky a sezónních viróz
– Některým mohlo vadit spojení se značkou SUR
– Některým mohlo vadit spojení s výročím Jaroslava Skály
– Jiné důvody, které vás napadnou …?

(publikováno: 9.2.2017 )


Seminář k doplnění znalostních předpokladů – 5.cyklus Školičky SUR

Téma: Výzkum v psychoterapii
Lektor: Mgr. Matoušek
Termín: neděle 12.2.2017, 13:30-17:00
Místo: Aula KAD, 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2
Přihlášky na sur@sur.cz, platba na účet SUR, z.s. do 3.2.2017.

(publikováno: 25.1.2017)


Symposium o skupinové psychoterapii

Zveme vás na Symposium o skupinové psychoterapii, které se uskuteční ve dnech 6.-8.3.2017.
Více informací naleznete v pozvánce zde nebo na http://symposium.psychoterapeuti.com.
Pozor: akce zrušena (viz výše).

(publikováno: 22.10.2016)


15. Psychoterapeutický ples

Srdečně vás zveme na 15. Psychoterapeutický ples dne 24.2.2017.
Více informací naleznete v pozvánce zde.

(publikováno: 22.10.2016)


SURfování 2016 – poděkování

Díky všem účastníkům letošního SURfování za pěkný čas. Více informací a zápisy naleznete zde.
Prosím, zaznamenejte si s ročním předstihem:
Příští SURfování se uskuteční v pátek a sobotu 26. – 27.5.2017.
Těšíme se na Vás opět ve Vinoři!

(publikováno: 8.6.2016)


Seminář k doplnění znalostních předpokladů – 5.cyklus Školičky SUR

Téma: Psychodiagnostika pro psychoterapeuty
Lektor: PhDr. Jaroslav Šturma
Termín: sobota 8. října 2016, 9-12 hod.
Místo: Dětské centrum Paprsek – středisko Hloubětín, Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
V případě zájmu se přihlašujte do 31.8.2016 na sur@sur.cz.

(publikováno: 20.4.2016)


Ples 2016 – poděkování

Mnohokrát děkujeme vám všem, kteří jste se společně s námi radovali na 14. Plese psychoterapeutů a vytvořili báječnou atmosféru.
Krátké video z celého večera můžete zhlédnout zde.
Už nyní se na vás těšíme na plese příštím, bude to již popatnácté!
15. Ples psychoterapeutů bude 24.2.2017
Jste srdečně zváni!

PhDr. Věra Rašková
předsedkyně správní rady SUR

(publikováno: 29.3.2016)


Otevíráme 8. výcvikovou komunitu KOV–SUR

Informace o komunitě a přihlašování naleznete zde.

(publikováno: 5.3.2016)


Video-záznam z Klinicko-psychologického dne o SURu

Dne 13.10.2014 byl v Lékařském domě Klinicko-psychologický den o SURu.
Video-záznamy z celého dne je možné zhlédnout na youtube zde.

(publikováno: 26.1.2016)


14. Psychoterapeutický ples

Srdečně vás zveme na 14. Psychoterapeutický ples dne 26.2.2016.
Letos ještě výrazně bohatší program, hrají dvě kapely, nenechte si ujít!
Více informací naleznete v pozvánce zde.

(publikováno: 23.11.2015)


Přihlášky do Školičky SUR – termín prodloužený do 31.12.2015

Více informací naleznete v dokumentu zde dokumentu zde.

(publikováno: 23.11.2015)


Výběrové řízení – ARTESUR

“Mužské kolo“ výběrového řízení na pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením
Oznamujeme, že v červnu roku 2016 otevíráme pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením – ARTESUR. Vzhledem k výsledkům výběrového řízení konaného ve dnech 16.-17.10.2015 chceme oznámit, že v rámci složení frekventantů je stav přijatých žen již naplněn, zatímco muži frekventanti ještě chybí. Proto vyhlašujeme „mužské kolo“ výběrového řízení s termínem písemného přihlášení nejpozději do konce ledna 2016! Výběrové řízení bude, po osobní domluvě, probíhat formou individuálních pohovorů. Úvodní týdenní setkání plánujeme na 11.-17.června 2016.
Více informací o výcviku a o přihlašování naleznete zde.

(publikováno: 6.11.2015)


Psychoterapeutická dílna

Zveme vás na seminář psychoterapeutického myšlení – Psychoterapeutická dílna.
Více informací naleznete zde.

(publikováno: 6.11.2015)


5.cyklus teoretického vzdělávání – „Školička SUR“

Vyhlašujeme přijímací řízení do 5.cyklu kursu teoretického vzdělávání v psychoterapii – „Školička SUR“.
Více informací naleznete v dokumentu zde v dokumentu zde.

(publikováno: 30.9.2015)


Výcvik ARTESUR

Prodlužujeme možnost přihlásit se do pětiletého výcviku ARTESUR do konce září!

Oznamujeme, že začátkem roku 2016 otevíráme pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením.
Původní termín přihlašování byl konec srpna, nyní termín prodlužujeme do konce září 2015. Termín výběrového řízení zůstává 16.-17.10.2015. Vzhledem k dovolené PhDr.Strnadlové se v případě dotazů obracejte mailem na adresu: surarte@seznam.cz, na asistentku Ing. Markétu Novotnou.
Více informací o výcviku naleznete zde.

(publikováno: 7.9.2015)


Poděkování a pozvání na další SURfování

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili letošního setkání lektorských týmů SUR ve Vinoři.
Zápis můžete zhlédnout zde.
Současně vás již nyní srdečně zveme na příští SURfování, které bude opět ve Vinoři ve dnech 27. – 28.5.2016.

jménem správní rady
PhDr. Věra Rašková

(publikováno: 15.7.2015)


SURfování 29. – 30.5.2015

Vy, kteří jste přihlášeni na setkání lektorských týmů SUR, můžete si zde stáhnout podrobný program letošního SURfování ve Vinoři.

Těšíme se na setkání s Vámi!
SR SUR

(publikováno: 14.5.2015)


4. KV teoretického vzdělávání – Školička SUR – změna času zahájení

Z organizačních důvodů začíná 16.5.2015 (sobota) program 4.víkendu IV.cyklu teoretického vzdělávání v dynamicky orientované psychoterapii v 10:00 hodin.
Místem konání je Vondráčkova posluchárna na Psychiatrické klinice VFN v Praze.

(publikováno: 6.5.2015)


4. KV teoretického vzdělávání – Školička SUR

4. KV teoretického vzdělávání v psychodynamicky orientované psychoterapii Školička SUR se bude konat 16.-17.5.2015 ve Vondráčkově posluchárně, Psychiatrická klinika VFN Praha, Ke Karlovu 11, Praha 2.

(publikováno: 21.4.2015)


Pozvání na SURfování – 29.-30.5.2015

Srdečně vás zveme setkání lektorských týmů aktuálně běžících výcvikových komunit, které se bude konat opět ve Vinoři. Více podrobností a možnost přihlášení zde.

(publikováno: 10.3.2015)


Konzultační víkend pro frekventanty Školičky SUR

Květnový konzultační víkend teoretického vzdělávání 4.cyklu Školička SUR proběhne 16. a 17.5.2015 (sobota 10:00 – 17:00, neděle 9:00 – 12:30). Místo bude ještě upřesněno!
Platba za květnový konzultační víkend by měla být uskutečněna do 4.5.2015 na účet o.s. SUR číslo: 158588553/0300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro identifikaci platby.

(publikováno: 5.3.2015)


Ples 2015 – poděkování

Vážení a milí účastníci letošního 13. Plesu psychoterapeutů,
moc vám děkujeme za skvělou atmosféru na našem tanečně přátelském setkání. Bylo milé vidět, že v 1 hodinu ráno, kdy ples končil, byl parket plný tanečníků a nikomu se nechtělo domů.
Chcete-li si atmosféru připomenout krátkou videovzpomínkou, můžete ji zhlédnout zde.

Děkuji MUDr. Jiřímu Krombholzovi za velkou pomoc s organizací a přípravou plesu a vám za to, že jste přišli. Vážíme si Vaší přízně!
Na viděnou za rok – v pátek 26.2.2016 !

PhDr. Věra Rašková
předsedkyně SR SUR

(publikováno: 17.2.2015)


Nová výcviková komunita KOV 7

Upozorňujeme zájemce na nově otevíranou komunitu KOV 7.
Uzavření přihlášek: 30.4.2015.
Přijímací řízení: 24.5.2015 od 10:00, Integrační centrum, U Zásobní zahrady 8, Praha 3.
Více informací o komunitě a přihlašování naleznete zde.

(publikováno: 13.2.2015)


5. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium

21.-23.5.2015 se uskuteční 5. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium.
Více informací naleznete zde.

(publikováno: 29.1.2015)


Nová výcviková komunita KOV 7

Otevíráme 7. výcvikovou komunitu Empirie o.s., KOV 7.
Více informací naleznete zde.

(publikováno: 18.11.2014)


Příspěvek o logu SURu

Nový příspěvek PhDr. Ley Rathausové: LOGO jako součást identity SURu naleznete v kategorii O Suru.

(publikováno: 14.11.2014)


Psychoterapeutický ples

Velmi srdečně vás zveme na tradiční, již 13. Psychoterapeutický ples, který se bude konat v pátek 13.2.2015.
Podrobný program si můžete stáhnout zde.
Budeme velmi rádi, pokud budete toto oznámení šířit i mezi své přátele a kolegy.
Děkujeme a těšíme se na tanečně přátelské setkání.

jménem správní rady SUR
Věra Rašková

(publikováno: 30.10.2014)


Klinicko-psychologický den: Výcvik v psychoterapii

Srdečně vás zveme na klinicko-psychologický den na téma Systém psychoterapeutického vzdělávání SUR.
Kdy: v pondělí 13.10.2014 od 9,00 do 13,00 hodin.
Kde: velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Pozvánka a program ke stažení.

(publikováno: 25.9.2014)


Zemřel Petr Příhoda

Dne 14.9.2014 zemřel náš kolega Petr Příhoda.

Nekrolog Kamila Kaliny (ke stažení)
Nekrolog Jaroslava Šturmy (ke stažení)

(publikováno: 22.9.2014)


Po SURfování – poděkování

Vážení a milí účastníci letošního SURfování, děkujeme vám za Vaši účast – to díky vám tam bylo velmi milo a udělali jsme velký kus práce! Těšíme se zase za rok.

jménem SR SUR
Věra Rašková

(publikováno: 5.6.2014)


Závěrečná zkouška teoretického vzdělávání – „Školičky SUR“

Informace o termínu závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání – „Školičky SUR“ naleznete v sekci Teoretické vzdělávání.

(publikováno: 21.5.2014)


Ukončení přijímání nových frekventantů

Informujeme o ukončení přijímání nových frekventantů do stávajícího 4. cyklu teoretického vzdělávání v dynamicky orientované psychoterapii z důvodu vysoké naplněnosti a z důvodu zachování standardu vzdělávání.
Děkujeme za pochopení.

(publikováno: 21.5.2014)


Výjezdní SURfování

Výjezdní SURfování proběhne podle plánu 23. – 24. 5. 2014.
Program naleznete zde.

(publikováno: 4.5.2014)


Nová výcviková komunita KUŠ

Informace o nové výcvikové komunitě KUŠ (2014-2019) pro přihlášené zájemce
V dokumentu (ke stažení zde) přihlášení zájemci naleznou:
– Informace o komunitě
– Výcvikový řád komunity
– Komunitní výcvikovou smlouvu
– Počet výcvikových hodin
– Harmonogram výběrového řízení

(publikováno: 18.4.2014)


12. Psychoterapeutický ples – poděkování

Děkujeme všem účastníkům, kteří vytvořili báječnou atmosféru na 12. Psychoterapeutickém plese, který se konal
14. února 2014. Máme radost, že ples se stává vyhledávaným a my každoročně přivítáme více a více hostů a tanečních přátel.
Videopřipomenutí z plesu můžete zhlédnout zde.

Již nyní se těšíme na společné plesání za rok v podobnou dobu – uvidíme se totiž v pátek třináctého na stejném místě, tedy 13. PLES PSYCHOTERAPEUTŮ – 13. 2. 2015.

Jste srdečně zváni!!

(publikováno: 3.3.2014)


SURfování 2014 – pro členy výcvikových týmů

Výjezdní SURfování proběhne podle plánu 23. – 24. 5. 2014,
zahájení v pátek v 17 hodin a ukončení v sobotu v 15 hodin.

Více informací naleznete v sekci Organizace/SURfování.

(publikováno: 26.2.2014)


Zemřel Slavomil Hubálek

Dne 12.3.2013 zemřel jeden z prvních absolventů SURu, uznávaný psycholog, náš přítel a kamarád PhDr. Slavomil Hubálek.
Nekrolog Kamila Kaliny (ke stažení)

(publikováno: 13.3.2013)


Doporučení k atestaci

Doporučení k atestaci ze systematické psychoterapie pro absolventy SUR ke stažení zde.

(publikováno: 16.1.2013)