Termíny a přihlašování

Podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům v posledním roce sebezkušenostní části výcviku SUR.
  • Supervize bude případová a bude probíhat skupinovou formou.
  • Cena za 1 hodinu supervize je 300,- Kč.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Platba by měla být provedena nejpozději 7 dní před konáním supervize, a to platebním převodem na účet o.s. SUR č. 158588553/0300.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch o.s. SUR.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.

 

Termíny supervizí
Datum
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
22.11.2019, 9:00 – 17:00
PaedDr. Martina Těmínová-Richterová,
PhDr. Oswald Schorm
adresa bude upřesněna
3
I. Landová,
J. Horáková,
D. Jasovská,
D. Ševčík,
M. Hillebrandová
Přihlášení na supervizi

Přihlašuji seOdhlašuji se