Termíny a přihlašování

Upozornění: Od 1.5.2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi.
Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
 •  
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet Institutu SUR, z.s. č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch Institutu SUR, z.s.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.
 • Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku
Termíny supervizí
Datum a cena
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
26.4.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
S. Gauchet Kobzová,
M. Fialka,
L. Škarvadová,
L. Vencová,
L. Vasylenko,
A. Brožková,
M. Svozilová,
I. Motyčková
T. Smělá,
P. Staněk
26.4.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
1
V. Fialová,
M. Langpaul,
R. Angerová,
J. Valer,
L. Náprstková,
P. Staněk,
K. Křivancová
K. Vernerová,
K. Křivancová
22.5.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
T. Tycová,
K. Platt,
L. Škarvadová,
R. Skočdopolová,
L. Vencová
D. Janečková,
P. Staněk,
M. Langpaul,
D. Jasovská
24.5.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
4
V. Fialová,
A. Brožková,
H. Michalenková,
J. Valer
L. Náprstková,
K. Vernerová,
M. Langpaul
28.5.2024,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online - platforma ZOOM
2
H. Michalenková,
K. Mudráková,
R. Angerová,
A. Brožková
P. Vávrová
18.6.2024,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online - platforma ZOOM
2
H. Michalenková, K. Mudráková,
R. Angerová,
P. Vávrová
26.9.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
K. Platt,
L. Škarvadová,
M. Spálenková,
L. Vencová
M. Langpaul,
I. Motyčková,
T. Tycová
16.10.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
K. Platt,
L. Vasylenko,
M. Novotná,
M. Spálenková
D. Janečková,
M. Langpaul,
P. Staněk
21.11.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
L. Škarvadová,
S. Gauchet Kobzová,
L. Vasylenko,
I. Miklasová,
L. Vencová,
T. Tycová,
S. Krutská
M. Langpaul,
I. Motyčková
16.12.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
1
L. Škarvadová,
M. Vodenka,
H. Michalenková,
M. Svozilová,
M. Langpaul,
L. Kurcová,
A. Šuhájková
A. Brožková,
M. Březina

* MUDr. Johan Pfeiffer a Dr. Martina Richterová Těmínová otevírají dlouhodobou uzavřenou supervizní skupinu (8 setkání, 8 účastníků). Cílem této supervizní skupiny je zajistit supervizní pilíř vzdělávání SUR za účelem supervize případů, psychoterapeutických kompetencí a dovedností účastníků. První setkání bude 5.4.2022, Žitná 51, Praha 1, 9:00 – 17:00. Přihlášení je nutné prostřednictvím formuláře níže. Další termíny budou domlouvány na prvním setkání. Tato supervize je určena jak zdravotnickým pracovníkům, tak i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

 
Přihlášení na supervizi

  Přihlašuji seOdhlašuji se

  Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
  Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.