Termíny a přihlašování

Upozornění: Od 1.5.2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi.
Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
 •  
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet Institutu SUR, z.s. č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch Institutu SUR, z.s.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.
 • Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku
Termíny supervizí
Datum a cena
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
2.2.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
H. Kodetová,
K. Platt,
S. Gauchet Kobzová,
M. Spálenková,
H. Michalenková,
T. Kuttnerová,
M. Novotná,
S. Krutská
7.2.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
ONLINE,
supervize má
zdravotnickou garanci
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LL.M.
online
2
Z. Hort,
V. Fialová,
K. Křivancová,
A. Mištová
L. Kozáková,
M. Spálenková
10.2.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník,
uzavřená skupina
PaedDr. Martina
Richterová Těmínová,
PhDr. Oswald Schorm
CADAS,
Žitná 51,
Praha 1
0
(termín je plně obsazen)
N. Zvingerová,
M. Hillebrandová,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Soukupová,
K. Mudráková,
H. Zymonová,
Z. Kokeš
Z. Hort
7.3.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
ONLINE,
supervize má
zdravotnickou garanci
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LL.M.
online
0
(termín je plně obsazen)
T. Tycová,
Z. Hort,
M. Vodenka Polak,
V. Fialová,
K. Křivancová,
J. Valer
L. Kozáková,
L. Grguričová
10.3.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník,
uzavřená skupina
PaedDr. Martina
Richterová Těmínová,
PhDr. Oswald Schorm
CADAS,
Žitná 51,
Praha 1
0
(termín je plně obsazen)
N. Zvingerová,
M. Hillebrandová,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Soukupová,
K. Mudráková,
H. Zymonová,
Z. Kokeš
22.3.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
J. Tichý,
K. Stibalová,
H. Kodetová,
S. Gauchet Kobzová,
H. Michalenková,
B. Racková,
K. Vernerová,
K. Mudráková
D. Lebdušková,
D. Janečková
18.4.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
ONLINE,
supervize má
zdravotnickou garanci
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LL.M.
online
0
(termín je plně obsazen)
T. Tycová,
Z. Hort,
M. Vodenka Polak,
V. Fialová,
J. Valer,
A. Mištová
19.4.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Stibalová,
H. Kodetová,
S. Gauchet Kobzová,
H. Michalenková,
M. Vodenka,
B. Racková,
K. Mudráková,
D. Janečková
16.5.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
ONLINE,
supervize má
zdravotnickou garanci
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LL.M.
online
0
(termín je plně obsazen)
Z. Hort,
V. Fialová,
L. Kozáková,
K. Křivancová,
A. Mištová,
M. Spálenková
K. Pernicová
31.5.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
J. Tichý,
K. Stibalová,
K. Platt,
S. Gauchet Kobzová,
H. Michalenková,
M. Vodenka,
M. Spálenková,
J. Soukupová
B. Racková,
D. Janečková
13.6.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
ONLINE,
supervize má
zdravotnickou garanci
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LL.M.
online
0
(termín je plně obsazen)
T. Tycová,
Z. Hort,
M. Vodenka Polak,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Valer
L. Grguričová
31.8.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Porubová,
K. Platt,
M. Spálenková,
T. Chomínová,
S. Gauchet Kobzová,
Z. Hort,
M. Vlková,
M. Novotná
J. Valer,
K. Vernerová,
D. Janečková
12.9.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Porubová,
H. Michalenková,
M. Vodenka,
B. Racková,
L. Kurcová,
J. Valer,
Z. Hort,
D. Jasovská
D. Janečková
22.9.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník,
uzavřená skupina
PaedDr. Martina
Richterová Těmínová,
PhDr. Oswald Schorm
CADAS,
Žitná 51,
Praha 1
0
(termín je plně obsazen)
N. Zvingerová,
M. Hillebrandová,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Soukupová,
K. Mudráková,
H. Zymonová,
Z. Kokeš
11.10.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
L. Vencová,
J. Tichý,
R. Porubová,
S. Gauchet Kobzová,
H. Michalenková,
M. Vodenka,
B. Racková,
T. Chomínová
M. Spálenková,
M. Novotná,
D. Janečková
6.11.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
L. Vencová,
J. Tichý,
R. Porubová,
K. Platt,
H. Michalenková,
D. Lebdušková,
D. Jasovská,
S. Gauchet Kobzová
J. Valer,
Z. Hort,
M. Spálenková,
D. Janečková
8.12.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník,
uzavřená skupina
PaedDr. Martina
Richterová Těmínová,
PhDr. Oswald Schorm
CADAS,
Žitná 51,
Praha 1
0
(termín je plně obsazen)
N. Zvingerová,
M. Hillebrandová,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Soukupová,
K. Mudráková,
H. Zymonová,
Z. Kokeš
18.12.2023 ,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
J. Tichý,
R. Porubová,
L. Kurcová,
T. Chomínová,
S. Gauchet Kobzová,
M. Spálenková,
Z. Hort,
D. Jasovská
K. Vernerová,
M. Novotná,
D. Janečková

* MUDr. Johan Pfeiffer a Dr. Martina Richterová Těmínová otevírají dlouhodobou uzavřenou supervizní skupinu (8 setkání, 8 účastníků). Cílem této supervizní skupiny je zajistit supervizní pilíř vzdělávání SUR za účelem supervize případů, psychoterapeutických kompetencí a dovedností účastníků. První setkání bude 5.4.2022, Žitná 51, Praha 1, 9:00 – 17:00. Přihlášení je nutné prostřednictvím formuláře níže. Další termíny budou domlouvány na prvním setkání. Tato supervize je určena jak zdravotnickým pracovníkům, tak i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

 
Přihlášení na supervizi

  Přihlašuji seOdhlašuji se

  Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
  Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.