Termíny a přihlašování

Upozornění: Od 1.5.2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi.
Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
 •  
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet Institutu SUR, z.s. č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch Institutu SUR, z.s.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.
 • Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku
Termíny supervizí
Datum a cena
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
28.9.2022,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
J. Kudry,
K. Platt,
M. Spálenková,
J. Okaji,
N. Zvingerová,
M. Fialka,
S. Gauchet Kobzová,
D. Štýbrová
L. Matějovská,
M. Hillebrandová,
D. Jasovská,
J. Soukupová,
D. Janečková,
I. Ježová,
H. Michalenková
9.11.2022,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Stibalová,
J. Kudry,
M. Nekulová,
M. Spálenková,
J. Okaji,
H. Kožíšková,
H. Kodetová,
S. Gauchet Kobzová
K. Zezulková,
D. Jasovská,
L. Matějovská,
D. Janečková,
I. Ježová,
J. Soukupová,
H. Michalenková

* MUDr. Johan Pfeiffer a Dr. Martina Richterová Těmínová otevírají dlouhodobou uzavřenou supervizní skupinu (8 setkání, 8 účastníků). Cílem této supervizní skupiny je zajistit supervizní pilíř vzdělávání SUR za účelem supervize případů, psychoterapeutických kompetencí a dovedností účastníků. První setkání bude 5.4.2022, Žitná 51, Praha 1, 9:00 – 17:00. Přihlášení je nutné prostřednictvím formuláře níže. Další termíny budou domlouvány na prvním setkání. Tato supervize je určena jak zdravotnickým pracovníkům, tak i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

 
Přihlášení na supervizi

  Přihlašuji seOdhlašuji se

  Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
  Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.