Termíny a přihlašování

Upozornění: Od 1.5.2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi.
Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
 •  
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet Institutu SUR, z.s. č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch Institutu SUR, z.s.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.
 • Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku
Termíny supervizí
Datum a cena
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
28.11.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online - platforma ZOOM
0
(termín je plně obsazen)
V. Fialová,
Z. Hort,
M. Vodenka,
K. Pernicová Vachudová,
R. Skočdopolová,
L. Vasylenko
8.12.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník,
uzavřená skupina
PaedDr. Martina
Richterová Těmínová,
PhDr. Oswald Schorm
CADAS,
Žitná 51,
Praha 1
0
(termín je plně obsazen)
N. Zvingerová,
M. Hillebrandová,
V. Fialová,
L. Kozáková,
J. Soukupová,
K. Mudráková,
H. Zymonová,
Z. Kokeš
15.12.2023,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Klinika ESET,
Úvalská 3411/47,
Praha 10
607 911 917
0
(termín je plně obsazen)
D. Ševčík,
V. Fialová,
Z. Hort,
M. Dobiášová,
K. Kubjatková,
M. Langpaul,
K. Křivancová,
P. Staněk
18.12.2023 ,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
1
J. Tichý,
L. Kurcová,
S. Gauchet Kobzová,
D. Jasovská,
K. Vernerová,
D. Janečková,
T. Chomínová
T. Kuttnerová,
M. Nováková,
I. Motyčková
19.12.2023,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online - platforma ZOOM
1
Z. Hort,
V. Fialová,
M. Vodenka,
D. Ševčík,
K. Pernicová Vachudová
K. Křivancová
17.1.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
1
M. Vodenka,
I. Landová,
T. Smělá,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
T. Tycová,
I. Miklasová
K. Platt,
I. Motyčková
26.1.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
3
V. Fialová,
Z. Hort,
P. Vávrová,
J. Valer,
R. Angerová
L. Naprstkova
20.2.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
M. Vodenka,
S. Gauchet Kobzová,
M. Fialka,
D. Jasovská,
I. Motyčková,
L. Vencová,
G. Součková
P. Staněk,
M. Langpaul,
J. Kolibík
22.3.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
4
V. Fialová,
Z. Hort,
A. Brožková,
P. Vávrová
28.3.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
D. Janečková,
T. Tycová,
K. Platt,
M. Fialka
T. Smělá,
I. Motyčková
26.4.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
M. Vodenka,
S. Gauchet Kobzová,
T. Chomínová,
M. Fialka,
L. Škarvadová,
L. Vencová,
L. Vasylenko
T. Smělá,
A. Brožková,
M. Langpaul,
P. Staněk
26.4.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
7
V. Fialová
22.5.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
T. Tycová,
K. Platt,
L. Škarvadová,
R. Skočdopolová
D. Janečková,
P. Staněk,
M. Langpaul,
D. Jasovská
24.5.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
6
V. Fialová,
A. Brožková
26.9.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
D. Janečková,
K. Platt,
L. Škarvadová
M. Langpaul,
I. Motyčková
16.10.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
R. Angerová,
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
K. Platt,
L. Vasylenko,
M. Novotná
D. Janečková,
M. Langpaul,
P. Staněk
21.11.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
1
R. Angerová,
M. Vodenka,
L. Škarvadová,
S. Gauchet Kobzová,
L. Vasylenko,
D. Janečková,
I. Miklasová
M. Langpaul,
I. Motyčková
16.12.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
3
R. Angerová,
T. Chomínová,
L. Škarvadová,
M. Vodenka,
D. Janečková
A. Brožková,
M. Langpaul,
M. Březina

* MUDr. Johan Pfeiffer a Dr. Martina Richterová Těmínová otevírají dlouhodobou uzavřenou supervizní skupinu (8 setkání, 8 účastníků). Cílem této supervizní skupiny je zajistit supervizní pilíř vzdělávání SUR za účelem supervize případů, psychoterapeutických kompetencí a dovedností účastníků. První setkání bude 5.4.2022, Žitná 51, Praha 1, 9:00 – 17:00. Přihlášení je nutné prostřednictvím formuláře níže. Další termíny budou domlouvány na prvním setkání. Tato supervize je určena jak zdravotnickým pracovníkům, tak i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

 
Přihlášení na supervizi

  Přihlašuji seOdhlašuji se

  Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
  Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.