Termíny a přihlašování

Upozornění: Od 1.5.2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi.
Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi
  • Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.
  • Cena za 1 hodinu supervize je 300,- Kč.
  • Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
  • Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.
  • Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet o.s. SUR č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.
  • Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch o.s. SUR.
  • Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.
  • Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.
  • Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku

 

Termíny supervizí
Datum
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
27.1.2022,
9:00 – 17:00
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Zezulková,
K. Stibalová,
L. Vencová,
L. Sedláková,
J. Kudry,
M. Nekulová,
B. Racková,
I. Ježová
K. Křivancová,
S. Gauchet Kobzová,
H. Kožíšková,
J. Okaji,
D. Janečková,
T. Kuttnerová
27.4.2022,
9:00 – 17:00
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Stibalová,
L. Sedláková,
M. Spálenková,
H. Kožíšková,
S. Gauchet Kobzová,
H. Kodetová,
L. Matějovská,
I. Ježová
K. Zezulková,
L. Vencová,
M. Hillebrandová,
D. Janečková
9.6.2022,
9:00 – 17:00
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Stibalová,
B. Racková,
J. Kudry,
M. Nekulová,
K. Platt,
M. Spálenková,
J. Okaji,
H. Kožíšková
K. Zezulková,
S. Gauchet Kobzová,
D. Jasovská,
L. Matějovská,
D. Janečková,
I. Ježová
28.9.2022,
9:00 – 17:00
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
J. Kudry,
M. Nekulová,
K. Platt,
M. Spálenková,
J. Okaji,
N. Zvingerová,
M. Fialka,
S. Gauchet Kobzová
L. Matějovská,
M. Hillebrandová,
D. Jasovská,
J. Soukupová,
D. Janečková,
I. Ježová
9.11.2022,
9:00 – 17:00
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
K. Stibalová,
J. Kudry,
M. Nekulová,
M. Spálenková,
J. Okaji,
H. Kožíšková,
H. Kodetová,
S. Gauchet Kobzová
K. Zezulková,
D. Jasovská,
L. Matějovská,
D. Janečková,
I. Ježová
Přihlášení na supervizi

Přihlašuji seOdhlašuji se

Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.