Princip vzdělávání

Princip vzdělávání

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. organizuje komplexní program psychoterapeutického vzdělávání se základním psychodynamickým zaměřením, po jehož ukončení získává absolvent kvalifikaci psychoterapeut. Komplexní program institutu SUR je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, schválený pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností a je uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací. Absolvování komplexního programu samo o sobě nepřináší absolventovi oprávnění samostatně provádět psychoterapii ve zdravotních službách.

Sebezkušenostní modul

Výcvik probíhá v rámci výcvikové komunity, je rozložený do 5 let (minimum pro absolvování = 500 hodin, v jednom roce se zpravidla odehraje 1-2 týdenní setkání a několik víkendových). V systému SUR pracuje několik výcvikových komunit (viz. sekce Komunity). Pokud některá z nich zahájí výběr nových frekventantů, objeví se tato informace na našich stránkách spolu s termínem přihlášek a dalšími informacemi.

Teoretický modul

Škola SUR poskytuje teoretické vzdělání frekventantům a absolventům sebezkušenostního výcviku. Studium trvá 2 roky, zahrnuje minimálně 300 hodin a je realizováno 4x ročně o víkendu (únor, květen, říjen, listopad). Teoretické vzdělávání probíhá v cyklech, přijímací řízení do nově otevíraného cyklu se vyhlašuje na webových stránkách institutu včetně aktuálních podmínek. Do teoretického modulu lze vstoupit až po absolvování minimálně 2 let sebezkušenosti. Zájemci mimo systém komunit SUR mohou být přijati jen výjimečně.

supervizní modul

Je otevřen absolventům sebezkušenostního výcviku. Pro úspěšné dokončení celého vzdělávacího programu je nezbytné minimum 150 hodin supervize. Uznává se supervize absolvovaná nejdříve v posledním roce sebezkušenostního výcviku. Další podmínky a varianty supervize viz sekce Supervize.