Vítejte na stránkách SURu.
SUR jako systém vzdělávání v psychoterapii se vyvíjí od r.1967 a je spojen se jmény svých zakladatelů
Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše,
jejichž iniciály mu daly název.
Legitimním pokračovatelem neformálního aktivu SUR je občanské sdružení SUR, které vzniklo z vůle členů v roce 1999.