Úvod

SUR,
Institut pro vzdělávání
v psychoterapii, z.s.

Odborná společnost
pro podporu psychoterapie v ČR

AKTUALITY

Pozvánka na konferenci
"Skupinová psychodynamická psychoterapie v praxi"

Zveme Vás na konferenci, která se uskuteční 4. – 5. 11. 2022
 v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2 

 

 Zkouška v rámci teoretického vdělávání

Dne 16.7.2022 se koná zkouška teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kazuistické práce

a odevzdání závěrečně práce nejpozději do 15.5.2022.

 

Zkoušejícími budou: dr. Chytrý, Mgr. Konopásek, LL.M., dr. Libra a dr. Schorm

Přihlášení: sur@sur.cz

Výběrové řízení - lektor nové komunity

Vyhlašujeme výběrové řízení na lektory nové komunity pro sebezkušenostní výcvik.
 Více informací naleznete zde.

SEBEZKUŠENOST

SUPERVIZE

PŘIHLÁŠKA

ODBORNÉ AKCE

OTÁZKY A ODPOVĚDI

SUR je komplexní systém vzdělávání v psychoterapii. 
Psychoterapeutickou odbornost získává frekventant formou sebezkušenosti ve skupinové psychoterapii, teorii a supervizi.
SUR patří k prestižním institutům v ČR, který zaručuje kvalitní vzdělávání v oboru.
Má tradici od roku 1967 a je spojen se jmény svých zakladatelů Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše, jejichž iniciály mu daly název.