Odborné akce a inspirace SUR

sur

Odborné akce a inspirace SUR

                                                            Pozvánka na konferenci 

                                   „Skupinová psychodynamická psychoterapie v praxi“

Zveme Vás na konferenci, která se uskuteční 4. – 5. 11. 2022
 v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2
 
přihláška    /    program    /    anotace příspěvků

Přihlásit se na konferenci