6. cyklus (2020 – 2023)

6. cyklus (2020-2023)

Zadání závěrečné práce

Vážené studentky a vážení studenti,

dovolte, abychom vám zadali závěrečnou práci v rámci Školy SUR 6. běh.

Zpracujte prosím tuto práci v minimálním rozsahu 15 normostran textu – úvodní stranu a seznam literatury do tohoto počtu nezahrnujte.

Zvolte formu případové studie, ve které budete ilustrovat na konkrétním případovém materiálu Vámi zvolený fenomén z psychodynamické psychoterapie. Tímto fenoménem může být teoretický koncept např. přenos, protipřenos, odpor, vztahování a jiné nebo můžete v případové studii ilustrovat způsob spolupráce terapeuta a klienta.

Podstatné je, že pro závěrečnou práci můžete využít i svoje zážitky z vlastní terapie v rámci sebezkušenostní části výcviku SUR.

V práci očekáváme:

  • teoretický úvod popisující zvolený fenomén.
  • srozumitelnou ilustraci tohoto fenoménu pomocí klinického materiálu (popis průběhu práce, situací, záznam doslovného rozhovoru, záznamy z deníku, rozbor artefaktů apod.).
  • úvahu o tom, jaký prospěch Vám nebo klientovi práce s tímto fenoménem přinesla.
  • seznam použité literatury, více zdrojů (minimálně 5 zdrojů).

Soubory (Word nebo Pdf), ve kterých nám práci budete v elektronické podobě posílat na adresu sur@sur, označte prosím: Příjmení autora_název práce_Skola6 (např. Novak_Prace se sny_Skola6). Vaše práce bude přečtena pedagogem sborovny a bude Vám zaslán její posudek (nejpozději 14 dní před termínem zkoušky).

Svou práci pošlete nejpozději dva měsíce před termínem zkoušky, na který se přihlásíte.

Těšíme se na Vaše práce a následné vzájemné dialogy!

Sborovna školy

(publikováno 9. 5. 2023)

Přihlášení na závěrečné zkoušky 6. cyklu

Vážené studentky, vážení studenti,

všechny vypsané termíny zkoušek jsou aktuálně obsazeny, nové budou vypsány v roce 2024.

Závěrečnou práci je nutné odevzdat 2 měsíce před termínem zkoušky. Zkouška se dle kontraktu skládá z posouzení závěrečné práce a vlastní zkoušky. 

Na vybraný termín se můžete přihlásit prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

Otázky ke zkoušce naleznete zde.

Těšíme se na společnou diskusi o psychoterapii.

Škola SUR

(publikováno 19. 2. 2023, edit: 7. 6., 29.6., 9.10.2023)

Závěrečné práce absolventů Školy SUR
ZDE k nahlédnutí 

Škola SUR

(publikováno 19. 2. 2023)

Průběžná seminární práce
(termín odevzdání do 30. června 2022)

 

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abychom Vám zadali průběžnou seminární práci v rámci Školy 6. Při uvažování o obsahu a formě jsme mysleli na cíle školy a zejména na Váš prospěch.

Zpracujte, prosím, seminární práci v minimálním rozsahu 5 normostran textu (úvodní stranu a seznam citované literatury prosím do těchto pěti stran nezahrnujte). Zvolte si formu eseje, přehledu, referátu z literatury či minikazuistiky z vlastní praxe. V práci se pokuste nám – sborovně a svým kolegům – studentům, prezentovat Vámi zvolený fenomén z psychodynamické psychoterapie, který považujete za zajímavý nebo podstatný. Např. přenos, protipřenos, uvědomované a neuvědomované významy, vztahování, agrese, úzkost, obranné mechanismy (popření, projekce …), separační úzkost, regrese, vliv základní rodiny, skupinová dynamika, sny a jiné …

Ve své práci byste měli prokázat porozumění tomuto fenoménu na základě jeho srozumitelné definice, popisu způsobu, jak je zobrazen v odborných textech, případně jak ho lze využít v práci s klientem k jeho prospěchu (kazuistika).

Vaše práce bude přečtena pedagogy sborovny a bude Vám započtena jako nezbytný průběžný úkol. Podstatné je, že Vás současně žádáme o svolení, aby Vaše práce mohla být uložena na označeném a oznámeném úložišti na webových stranách SUR tak, aby i ostatní studenti měli možnost se s ní seznámit a získat přehled o tom, co jejich kolegy zaujalo a jak o zvolených fenoménech uvažují. Ke své práci dostanete od nás krátkou zpětnou vazbu (budeme zpracovávat během léta).

Prosíme o zachování jednotné struktury: Na úvodní straně jméno autora, mailový kontakt, název práce (s podtitulem Seminární práce Školy SUR 6 – esej, referát, kazuistika apod.), krátký obsah členění práce (považujete-li to za účelné). Připojte větu, ve které vyjadřujete souhlas, aby Vaše práce byla zveřejněna na webu SUR tak, aby se s ní mohli seznámit studující školy a využít ji ke studijním účelům. Text – minimálně 5 normostran. Seznam použité literatury, zdrojů.

Soubory (Word nebo Pdf), ve kterých nám práci budete v elektronické podobě posílat na adresu sur@sur, označte prosím: Příjmení autora_název práce_Skola6 (např. Novak_Prace se sny_Skola6).

Ke konzultacím můžete využít Sborovnu SUR a v případě nutné potřeby napište včas na mail sur@sur.cz – do předmětu mailu napište konzultace práce. Těžiště je ve vašem samostatném zamyšlení a napsání práce v daném rozsahu, následně pak v možnosti vidět a číst práce druhých a v individualizované zpětné vazbě od Školy.

Termín odevzdání: Průběžně, nejpozději do 30. června 2022 – na adresu sur@sur.cz. (Doporučujeme stanovit si v diáři začátek práce než jen termín odevzdání.)

Chceme Vás povzbudit v odvaze ke čtení a psaní a spolupráci s ostatními studenty! Těšíme se na Vaše práce a přejeme Vám hezký start do letošního školícího roku, mnoho zdraví a samozřejmě radost z poznávání!

Sborovna Školy SUR

(publikováno 3.4.2022)

Doporučená literatura pro 1. ročník Školy SUR

Doporučenou literaturu pro 1. ročník naleznete zde.

Dopis pro frekventanty Školy SUR a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6. cyklus 

Dopis pro frekventanty Školy SUR

Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus

(publikováno: 6. 10. 2020)