Aktuality

Aktuality

Termíny závěrečných zkoušek
pro cyklus teoretického vzdělávání Škola 6

11. 10. 2024, 9:30, Ječná 7, Praha 2  –  Mgr. Fialka, Mgr. Konopásek – 8 možných přihlášených

6. 12. 2024, 9:30, Ječná 7, Praha 2 – dr. Schorm, Mgr. Konopásek – 8 možných přihlášených

Přihlášení na termín závěrečné zkoušky je podmíněno platbou, potvrzení termínu proběhne po přijetí platby na účet. V případě neúčasti na termínu závěrečné zkoušky platba propadá ve prospěch Škola, pobočný spolek SUR.

Platba za závěrečnou zkoušku v rámci teoretického vzdělávání ve výši 3.000,-: 298493521/0300, Škola, pobočný spolek SUR. 

Do zprávy pro příjemce je vždy nutné uvést jméno účastníka  a datum, na které se účastník přihlašuje.

Přihlašování na termín závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání: sur@sur.cz

publikováno: 4. 6. 2024

Termín kolokvia

Podmínkou je naplnění sebezkušenostního, teoretického a supervizního pilíře (v hodinové dotaci 150 hodin).

 13. 12. 2024, 9:30, Ječná 7, Praha 2  –  dr. Těmínová (zástupce ČPS), dr. Libra, Mgr. Konopásek – 8 možných přihlášených.

Přihlášení na termín kolokvia je podmíněno platbou, potvrzení termínu proběhne po přijetí platby na účet. V případě neúčasti na termínu kolokvia platba propadá ve prospěch Institutu SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

Platba za kolokvium ve výši 3.000,-: 158588553/0300, Institut SUR, z.s.

Do zprávy pro příjemce je vždy nutné uvést jméno účastníka  a datum, na které se účastník přihlašuje.

Přihlašování na termín kolokvia: kolokvium@sur.cz

publikováno: 4. 6. 2024

Zemřel Jiří Krombholz

Vzpomínky na Jiřího:

Poznali jsme se v roce 1969, když nás dobrý osud spojil ve výcviku v rámci rodícího se systému SUR. V něm jsme společně po desetiletí žili a rostli, zprvu ve skupině Eduarda Urbana a pod supervizí Jaroslava Skály a Jaromíra Rubeše, pak jako spoluodpovědní za další výcvikové cykly (tuším osmkrát). Po desetiletí úzké spolupráce jsem znovu a znovu zjišťoval, že se od Jiřího mám stále mnoho co učit. I po letech jsem poznával nová a netušená zákoutí jeho duše. S obdivem jsem sledoval, jak z původně klasicky vzdělaného psychiatra, výborně ovládajícího to, co tehdejší psychiatrie nabízela na možnostech medikamentózní léčby, vyzrál v renesanční osobnost, jež našla svou nejryzejší polohu v hlubinně a dynamicky orientované psychoterapii. Nebylo divu, že když po letech doc. Skála hledal osobu, které by předal odpovědnost za vedení SURu, padla volba na Jirku, který moudře a s velkým citem toto „rodinné zlato“ české psychoterapie v týmové spolupráci s dalšími pronášel nároky a úskalími proměn času a doby. Obdivoval jsem jeho flexibilitu, tvořivost, hravost a smysl pro humor. Když se objevily mobily, dlouho se jim bránil. Svůj odstup od tohoto stylu komunikace vyjádřil knížečkou svěžích a vtipných veršů. Po své šedesátce nastoupil jako žáček do Lidové školy umění (Lidušky určené dětem). Vzdělal se ve hře na lesní roh a poctivě s ostatními žáčky vystupoval na školních představeních. Na týdenních výcvikových soustředěních jsme se těšili na jeho budíčky hrou na tento nástroj. Vedle odborné spolupráce mám navždy v srdci i to, jak pohotově a taktně mě dokázal „podržet“ v těžších situacích. Díky, milý Jirko! Nyní – před Vánoci – se jistě připojíš s lesním rohem anebo s kytarou k andělskému sboru a mně i nám budeš s anděly dál hrát do snů a vzpomínek…

Jaroslav Šturma

Milý Jiří, chci ti moc poděkovat za více než třicet let našeho přátelství a úžasné blízkosti, kterou jsi nejenom mě, ale i všem kolem tebe, poskytoval. Chci moc děkovat za tvůj nadhled, tvůj klid a rozvahu, které jsem se od tebe učil, za tvůj nádherný, laskavý, anglický humor, za tvou moudrost, kterou jsi druhým nevnucoval, ale nádherně nenápadně nabízel. Díky za tvůj život.

Michael Chytrý

publikováno: 1. 11. 2023

Valná hromada Institutu SUR

Volební VH proběhne v pátek 9.2.2024 od 13,00
na adrese 
Apolinářská 4A, Praha 2, v prostorách Jungmaníku.

publikováno: 13. 10. 2023

7. cyklus teoretického vzdělávání

1. konzultační víkend: 25.-26.11.2023

2) 24.2.-25.2.2024

3) 18.5.-19.5.2024

4) 12.-13.10.2024

5) 23.-24.11.2024

6) 22.-23.2.2025

7) 17.5.-18.5.2025

8) 4.-5.10.2025

9) 22.-23.11.2025

10) 7.-8.2.2026

Časový harmonogram: sobota 9:00 – 12:30, 13:30 – 17:00, neděle 9:00 – 12:30, 13:30 – 17:00.

Adresa místa konání: DIVADELNÍ SÁL EMAUZY, Vyšehradská 320/49, Praha 2.

Teoretické vzdělávání je zpoplatněno částkou 14.000,-/ 4 víkendy v kalendářním roce.

1. a 10. konzultační víkend budou hrazeny zvlášť ve výši 3.500,- .

publikováno: 9. 9. 2023

Přihlášení na závěrečné zkoušky 6. cyklu
(podzim 2023 - jaro 2024)

Vážené studentky, vážení studenti,

všechny vypsané termíny zkoušek jsou aktuálně obsazeny, nové budou vypsány v roce 2024.

Závěrečnou práci je nutné odevzdat 2 měsíce před termínem zkoušky. Zkouška se dle kontraktu skládá z posouzení závěrečné práce a vlastní zkoušky. Na vybraný termín se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu sur@sur.cz.

Otázky ke zkoušce naleznete zde.

Těšíme se na společnou diskusi o psychoterapii.

Škola SUR

publikováno: 19. 2. 2023, edit: 7. 6., 29.6., 9.10.2023

Zemřela Arnoštka Maťová

Dne 23. 4. 2022 nás opustila kolegyně Arnoštka Maťová.

 

Parte (ke stažení)

publikováno: 26. 4. 2022

Sebezkušenostní výcviky

Vážené kolegyně a kolegové, množí se nám dotazy zda aktuálně, různě inzerované, sebezkušenostní výcviky s nálepkou „navazování na tradice výuky psychoterapie v systému SUR“ jsou zastřešovány Institutem SUR – jsou jím možná inspirovány, ale pokud nejsou vypsány na našich stránkách sur.cz  – tak nejsou součástí Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR.  Je zásadní otázkou, zda tyto výcviky mají akreditaci ČLS JEP a ČAP a tudíž návaznost na evropskou asociaci EAP. Je třeba si ověřit, zda daný poskytovaný výcvik bude účastníkům ve výše zmíněných akreditačních a  certifikačních požadavcích uznatelný.

publikováno: 11. 6. 2021

Starší zprávy/aktuality naleznete v archivu.