Správní a odborná rada

Správní a odborná rada


Správní rada SUR zvolená v roce 2021

PeadDr. Michael Chytrý – předseda SUR

PhDr. Jiří Libra – 1. místopředseda SR

Mgr. Jan Konopásek – 2. místopředseda SR

PhDr. Oswald Schorm  – předseda Pobočného spolku SUR

PaedDr. Martina Těmínová-Richterová

MUDr. Jan Pfeiffer


Odborná rada SUR zvolená v roce 2018

PhDr. Alena Koblicová

Mgr. Naďa Šolaja

Mgr. Kateřina Bauerová, Dis.

PhDr. Jiří Libra


dozorčí rada

Mgr. Ján Lukány