Vzdělávací akce jiných insitutů

Kurz rodinné a párové terapie

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Odkaz na domovskou stránku https://g-i.cz/krpt

Druhé výběrové setkání proběhne 25.10.2022, úvodní setkání kurzu 6.- 8.12.2022.

Obsah kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah kurzu

Celkem 420 hodin v průběhu 3 let.

  • 10 setkání á 30 hodin, 8 výukových + 2 supervizní (300 hodin)
  • 2 setkání v peer skupinách á 30 hodin (60 hodin)
  • 2 zpracované kazuistiky á 20 hpdin(40 hodin)
  • 2 náslechy rodinné terapie á 10 hodin (20 hodin)

 

Důležité termíny

Výběrové setkání se uskuteční 25. října 2022 od 10 do 17 hodin.

Úvodní setkání proběhne od 6. do 8.12.2022 na adrese Chalupy Buchov, Buchov 3, 25701 Postupice – Buchov.

Další setkání proběhnou v roce 2023, vždy úterý-čtvrtek: 21.-23.3., 20.-22.6., 12.-14.9., 5.-7.12.

Cena kurzu

Celkem 100.000 Kč, 10 splátek á 10.000 Kč před každým setkáním.

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize, povinné náslechy.

Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování v místě konání.

Přihláška do kurzu

Na této stránce https://g-i.cz/krpt  .