O SURu

O SURu

Co je SUR?

Systém výcviku v psychoterapii, založený Doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, PhDr. Eduardem Urbanem a MUDr. Jaromírem Rubešem, vyvíjející se od r. 1967. Vývikový model SUR (výcvik typu SUR) je založen na principech terapeutické komunity s několika skupinami, každou skupinu vedou dva terapeuti či lektoři opačného pohlaví pod supervizí vedoucího komunity. Výcviková komunita se schází po dobu 4-5 let 1-2x ročně, mezi setkáním celé komunity se konají víkendová setkání jednotlivých skupin. – Jako pokračovatel v podstatě nikdy neformalizovaného hnutí SUR vzniklo v r. 1999 občanské sdružení SUR, které udržuje a rozvíjí tradici výcvikového modelu a připojuje k němu programy teoretického vzdělávání a supervize. (Kalina K. a kol.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Filia Nova/Úřad vlády ČR, Praha, 2001)

Teorie SUR – Výcviková komunita jako terciární rodina

Výňatek z dizertační práce od Jana Jakuba Zlámaného: Teorie SUR – Výcviková komunita jako terciární rodina

logo sur

Příspěvek doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH o logu SUR ke stažení zde. ke stažení zde.

logo sur

Příspěvek PhDr. Ley Rathausové: LOGO jako součást identity SURu ke stažení zde.