Základní dokumenty

Základní dokumenty

Akreditace ČPTS 2019

Akreditace České psychoterapeutické společnosti 2012

Akreditace IPVZ 2023

Akreditace MŠMT

Akreditační spis 2012

Akreditační spis 2019

Certifikace ČAP 2017