Teoretické vzdělávání

Teoretické vzdělávání

Pro zájemce o teoretické vzdělávání

Do cyklu Školy SUR je možné vstoupit nejdříve po absolvování prvních dvou let sebezkušenostního výcviku.  

Současný kurs (6. cyklus 2020 – 2023) je nyní naplněný a uzavřený, nepřijímá další posluchače. 

Otevření 7. cyklu se plánuje na rok 2023.  Informace budou vyvěšeny s dostatečným předstihem.

 

Informace o Škole SUR

Schválený/akreditovaný program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR se opírá o tři pilíře: sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize.

Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je druhým pilířem a nedílnou součástí programu komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR. Probíhá od r. 2001 v cyklech; 1. cyklus 2001-2004, 2. cyklus 2005 – 2008, 3. cyklus 2009 – 2013, 4. cyklus 2013 – 2017, 5. cyklus 2016-2019 a aktuální 6. cyklus 2020 – 2023.

Rozsah teoretického vzdělávání je 230 hodin a zahrnuje probrání definovaného souboru témat z okruhu hlubinné a dynamické, resp. psychodynamické psychoterapie s přihlédnutím k jiným relevantním směrům.

Jde o tzv. jádrová, pro SUR specifická témata, související s orientací sebezkušenostního výcviku ve výcvikových komunitách SUR. Garantem tématu je vždy člen správní nebo odborné rady SUR.

Program Školy SUR v rozsahu 230 hodin je koncipován jako:

– 108 hodin přímé výuky

– 82 hodin vlastního studia

– 40 hodin pro zpracování písemných prací.

Rozsah 108 hodin přímé výuky je rozložen do 9 víkendových seminářů, které probíhají vždy 3x ročně -celková délka je 9 trimestrů = 3 roky.

Vedle toho jsou definovány tzv. znalostní předpoklady, tj. okruh nespecifických témat, která by měli posluchači absolvovat během předchozího vysokoškolského studia nebo si je během prvních dvou let 5. cyklu doplnit.

Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je zakončen obhajobou písemné práce a ústní zkouškou.

Bližší informace o 6. cyklu školy SUR naleznete v příslušné sekci.

Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 16. 7. 2022 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 15. 5. 2022. Zkoušejícími budou: dr. Chytrý, Mgr. Konopásek,LL.M., dr. Libra a dr. Schorm.

Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 29. 3. 2022)

 
Dopis pro frekventanty Školy SUR a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6. cyklus 

Dopis pro frekventanty Školy SUR

Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus

(publikováno: 6. 10. 2020)

Starší zprávy a informace naleznete v archivu zde.