Teoretické vzdělávání

Teoretické vzdělávání

Program 3. víkendu Školy SUR (7. běh)

Sobota 18. 5. 2024

9.00 – 12.30 – M. Těmínová – Zahájení a etapy PT procesu
13.30 – 17.00 – P. Bém – Trauma, traumatická stresová reakce, PTSD

Neděle 19. 5. 2024

9.00 – 12.30 – M. Fialka  – Práce se sny v psychodynamické psychoterapii
13.00 – 16.30 – M. Hajný  – Praxe skupinového terapeuta podle I. Yaloma (dobré a problémové normy skupiny, role a úkoly terapeuta, práce s „teď a tady“, komentování „obsahu“ a „procesu“ ve skupině)

 (publikováno: 29. 4. 2024)

7.cyklus teoretického vzdělávání

1. konzultační víkend: 25.-26.11.2023

2) 24.2.-25.2.2024

3) 18.5.-19.5.2024

4) 12.-13.10.2024

5) 23.-24.11.2024

6) 22.-23.2.2025

7) 17.5.-18.5.2025

8) 4.-5.10.2025

9) 22.-23.11.2025

10) 7.-8.2.2026

Časový harmonogram: sobota 9:00 – 12:30, 13:30 – 17:00, neděle 9:00 – 12:30, 13:30 – 17:00. Adresa místa konání: DIVADELNÍ SÁL EMAUZY, Vyšehradská 320/49, Praha 2.
Teoretické vzdělávání je zpoplatněno částkou 14.000,-/ 4 víkendy v kalendářním roce. 1. a 10. konzultační víkend budou hrazeny zvlášť ve výši 3.500,- .

(publikováno: 9. 9. 2023)

Pro zájemce o teoretické vzdělávání

Do cyklu Školy SUR je možné vstoupit nejdříve po absolvování prvních dvou let sebezkušenostního výcviku.  

Současný kurs (6. cyklus 2020 – 2023) je nyní naplněný. 

Aktuálně přijímáme nové posluchače do 7. cyklu (2023 – 2025) kursu, přihlásit se můžete skrz tento formulář

Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 16. 7. 2022 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 15. 5. 2022. Zkoušejícími budou: dr. Chytrý, Mgr. Konopásek,LL.M., dr. Libra a dr. Schorm.

Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 29. 3. 2022)

 
Dopis pro frekventanty Školy SUR a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6. cyklus 

Dopis pro frekventanty Školy SUR

Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus

(publikováno: 6. 10. 2020)

Starší zprávy a informace naleznete v archivu zde.