Studijní materiály

Studijní materiály

Informace o závěrečné práci (pro 4. cyklus)

Ukončování programu komplexního psychoterapeutického vzdělávání SUR

Zadání kasuistiky pro 5. cyklus

Zadání závěrečné práce pro 5. cyklus

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 3. – 4. cyklus

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 5. cyklu