Termíny a přihlašování

Termíny a přihlašování
na supervizi

Od 1. 5. 2021 se mění podmínky přihlašování na skupinovou supervizi

Aktualizované podmínky přihlášení se k supervizi

Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.

Supervize je případová a probíhá skupinovou formou.

Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).

Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře  níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem též pomocí formuláře níže.

Do seznamu přihlášených účastníků je zájemce o supervizi zapsán až po připsání platby na účet. Platba je provedena platebním převodem na účet Institutu SUR, z.s. č. 158588553/0300. Ten zájemce, který poslal závaznou přihlášku a neprovedl platbu, je veden jako čekající zájemce.

Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch Institutu SUR, z.s.

Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.

Minimální počet přihlášených pro konání supervize jsou 4 osoby. V případě nižšího počtu přihlášených se supervize ruší.

Zájemci o skupinovou supervizi se nemohou hlásit na skupinovou supervizi, kterou vede jejich lektor ze sebezkušenostního výcviku


PŘIHLÁŠENÍ NA SUPERVIZI

Datum a cena
Supervizor
Místo konání
Kontakt
Počet volných míst
Přihlášení účastníci
Čekající
zájemci
22.5.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
T. Tycová,
K. Platt,
L. Škarvadová,
R. Skočdopolová,
L. Vencová
D. Janečková,
P. Staněk,
M. Langpaul,
D. Jasovská
24.5.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
3
V. Fialová,
H. Michalenková,
J. Valer,
L. Náprstková,
M. Langpaul
K. Vernerová
28.5.2024,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online – platforma ZOOM
1
H. Michalenková,
K. Mudráková,
R. Angerová,
A. Brožková,
P. Vávrová
18.6.2024,
17:00 – 20:00
1 200,-Kč / účastník,
online
PhDr. Jiří Libra,
Mgr. Jan Konopásek, LLM.
online – platforma ZOOM
1
H. Michalenková, K. Mudráková,
R. Angerová,
P. Vávrová,
E. Junková
M. Novotná
30.8.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
8
R. Angerová
26.9.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
K. Platt,
L. Škarvadová,
M. Spálenková,
L. Vencová
M. Langpaul,
I. Motyčková,
T. Tycová
16.10.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
I. Landová,
J. Burdová,
S. Gauchet Kobzová,
K. Platt,
L. Vasylenko,
M. Novotná,
M. Spálenková
D. Janečková,
M. Langpaul,
P. Staněk
18.10.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
8
R. Angerová,
M. Novotná
21.11.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
M. Vodenka,
L. Škarvadová,
S. Gauchet Kobzová,
L. Vasylenko,
I. Miklasová,
L. Vencová,
T. Tycová,
S. Krutská
M. Langpaul,
I. Motyčková,
D. Jasovská
6.12.2024,
9:00 – 17:00
2 400,-Kč / účastník
Mgr. Martina Kukolová
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií,
Hekrova 805,
Praha 4
mar.kukolova@gmail.com,
607 911 917
8
R. Angerová
16.12.2024,
9:00 – 16:00
2 100,-Kč / účastník
PaedDr. Michael Chytrý
Faves,
Korunní 61,
Praha 2
602 319 605
0
(termín je plně obsazen)
L. Škarvadová,
M. Vodenka,
H. Michalenková,
M. Svozilová,
M. Langpaul,
L. Kurcová,
A. Šuhájková,
J. Kriváková
A. Brožková,
M. Březina

 

PŘIHLÁŠENÍ NA SUPERVIZI

    Přihlašuji seOdhlašuji se

    Přihlášením se na supervizi zároveň souhlasíte se zveřejněním svého jména na této stránce v tabulce výše.
    Do seznamu přihlášených účastníků budete zapsáni až po připsání platby na účet.