Doporučená literatura – 1. ročník Školy SUR

Kamil Kalina

 • Frederickson, J. (2004). Psychodynamická psychoterapie. Jak dobře naslouchat. Praha: Triton.
 • Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. 5. přepracované vydání. Praha: Portál.
 • Kalina, K. (2013): Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada. Kapitoly: 1-4, 8-13.
 • Prochaska, J., Norcross, J. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada Publishing. Kapitola 1,2.

 

Jiří Libra – seznam literatury k tématu „Skupinová dynamika“

 • Canetti, E. (2018). Masa a moc. Praha: Academia.
  Komentář: Kniha považovaná za sociologickou klasiku, ilustrující společenské jevy včetně skupinového chování antropologickým a historicko náboženským materiálem.
 • Clarkson P. (1992). TA and group therapy in: TA psychotherapy. An integrated approach. London, NY: Tavistock/Routledge.
  Komentář: Zdrojový text, pro srozumitelnost je v prezentaci zachována jeho struktura, představení dynamického konceptu popisu vývoje skupinového imaga. Popisuje podmínky, za kterých se skupina vyvíjí optimálně – se zřetelem k vývoji terapeutické skupiny. Věnuje se podrobně určení podmínek na straně terapeuta(-ů) tj. jejich konstruktivnímu/destruktivnímu chování v jednotlivých fázích vývoje skupiny.
 • Lévi-Strauss C. (2011). Smutné tropy. Praha: Rybka Publishers.
  Komentář: Svědectví cestovatele, antropologa o dlouholetém studiu života jihoamerických indiánů, které popisuje organizaci života kmenů (skupin) a podívá tak inspiraci o roli náčelníků, šamanů, mužů, žen v domorodé společnosti. Pro pochopení skupinové dynamiky je velmi přínosné hledat korespondence mezi koncepty P. Clarkson  a popisy chování kmene.
 • Kalina K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada. Kapitola 30. Skupinová dynamika a skupinová psychoterapie, str. 379-392.
  Komentář: Přehledný text popisující strukturu skupiny, shrnující obvyklou terminologii, definice, ukázky norem a zásad českých institutů zabývajících se skupinovou psychoterapií, výcvikem organizovaným touto formou.
 • Rieger, Z. (2007). Loď skupiny: inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Praha: Portál.
  Komentář: Text českého autora, manželského poradce a psychoterapeuta, navazující na klasický lineární model vývoje skupiny B. Tuckmana, psaný tvořivým a originálním jazykem.

  Internetové zdroje:
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
  Komentář: Popis fází skupinového vývoje v modelu B. Tuckmana, přehledný text Wikipedie.

 

Michael Chytrý

 • Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie, Systemické a narativní přístupy. Praha:
 • Lewin, K. (2019). Teorie pole. Praha: Portál.
 • Ludewig, K. (2011). Základy systemické terapie. Praha:
 • Minuchin, S. (2013). Rodina a rodinná terapie. Praha: Portál.
 • Satir, V. (2007). Společná terapie rodiny. Praha: Portál.
 • Trapková, L., Chvála, V. (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch, Rodina jako sociální děloha. Praha: Portál.

 

Karel Riegel

 • Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie. Praha: Portál.
 • Riegel, K., Kalina, K., Pěč, O. (2020). Poruchy osobnosti v 21. století. Praha: Portál.
 • Mitchell, S., Black, M. (1999). Freud a po Freudovi. Praha:
 • McWilliams, N. (2015). Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál.
 • Mentzos, S. (2012). Přehled psychodynamiky. Praha: Portál.
 • Kernberg, O. F. (2011). Normální a patologická láska. Praha: Portál.

 

Martina Těmínová-Richterová

 • Carrol, M., Tholstrup, M., (ed.). (2004). Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton.
 • Hawkins, P., Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
 • Lindsay, G. (2010). Etika pro evropské psychology. Praha: Triton.

  Internetové zdroje:
 • Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, EAP, czap.cz
 • Etický kodex CZAP, czap.cz
 • Etický kodex ČPtS ČLK, JEP psychoterapeuti.cz
 • Etický kodex institutu SUR  sur.cz

 

Jiří Jakubů

 • Gabbard, O. G. (2005). Dlhodobá psychodynamická psychoterapie. Základný text. Vydavateľstvo F, Trenčín.
  Komentář: Naprosto vynikající text, učebnice pro americké psychiatry, napsaná skvělým analytikem a vtipným pánem G. G. Pojmy srozumitelně vysvětlené, velmi trefné příklady. Lze objednat ve slovenštině, více než základ.
 • Hughes, P., Riordan, D. (2010). Psychodynamická psychoterapie – vysvetlená. Trenčín: Vydavateľstvo F.
  Komentář: Dobré a přehledné, psané stylem prezentace. Jakýsi základ pro ty, co nechtějí víc a spokojí se s průměrem.
 • Freud, S. (2000). Spisy z let 1892 – 1899. První kniha. Kocourkovo Psychoanalytické nakladatelství.
  Komentář: Chcete pochopit, jak vznikala soudobá psychoterapie? Pochopit, že symptom není nesmysl, ale má svůj význam a svou řeč? Chcete překonat svou apriorní nedůvěru a zažít dobrodružství odhalování? Přečtěte si některé pasáže této knihy! Ohromí vás svou moderností, svobodou myšlení í tím, že dodnes žijeme z tohoto dědictví: naprosto úchvatný objev smyslu ve zdánlivě nesmyslném.
 • Howard, S. (2008). Psychodynamická psychoterapie. Stručný úvod. Praha: Portál.
  Komentář: Útlá a malá knížečka, ale velmi pěkně pojatá a základní pojmy jsou zde vysvětleny a průběžně ilustrovány na kazuistice jednoho muže. Za pár korun a krátkou dobou se dozvíte opravdu hodně.
 • Yalom, I. , Leszcz, M. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál.
  Komentář: Jste psychoterapeut a nečetli jste tuto knihu? Potom pochybuji o tom, co víte o psychoterapii. Pro většinu open minded základní text. Ano, Yalom je díkybohu i bohužel superstar, ale čtěte ho po svém, nově, s chutí a touhou! V každodenním provozu psychoterapeuta zcela k nezaplacení, svěží a kdykoli použitelný.
 • McWilliams, N. (2015). Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál.
  Komentář: Mysleli jste si, že psychoanalytické uvažování je sterilní, povýšené a nesrozumitelné? Pak se mýlíte. Autorka umí krásně, detailně a lidsky podat to, co je zahaleno analytickým ptydepe, používá civilní jazyk a dokonale jej převedla do češtiny Hanka Drábková. Tuto knihu je radost číst, protože ji čtou terapeuti napříč různých denominací. Chcete rozumět psychopatologii lidsky? Kupte si ji, dokud je čas.
 • Sacks, J. O svobodě a náboženství. (2005). Praha: Nakladatelství P3K.
  Komentář: Chápu, zní to zvláštně, ale britský vrchní rabín je skvělý vypravěč a jeho 36 zamyšlení nad příběhy Tóry je cesto k pochopení našich životů, a to neideologicky, s ohledem na lásku, naději, víru v lidský soucit a sounáležitost. Pro mne osobně základní kniha pro psychoterapeuty (mé krve).