Teoretické vzdělávání

[lgc_column grid=“25″ tablet_grid=“25″ mobile_grid=“100″ last=“false“]
4.cyklus[/lgc_column] [lgc_column grid=“25″ tablet_grid=“25″ mobile_grid=“100″ last=“false“]
5.cyklus[/lgc_column] [lgc_column grid=“25″ tablet_grid=“25″ mobile_grid=“100″ last=“false“]
6.cyklus[/lgc_column] [lgc_column grid=“25″ tablet_grid=“25″ mobile_grid=“100″ last=“false“]
Studijní materiály[/lgc_column]

 

Škola SUR – seminář 20.-21.11.2021

Vážené účastnice, vážení účastníci Školy SUR,
dle vývoje současné epidemiologické situace jsme se s lítostí rozhodli, že nejbližší seminář 20.- 21. 11. 2021 bude opět online.

(publikováno: 14.11.2021)


Zkouška v rámci teoretického vzdělávání – 5.cyklus

Dne 14.5.2021 od 15:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 31.3.2021.
Předpokládáme, že zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem).
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Chytrý, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 9.3.2021)


Dopis pro frekventanty Školy SUR a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus 

Dopis pro frekventanty Školy SUR

Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus

(publikováno: 6.10.2020)


Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 27.11.2020 od 13:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.
Místo konání: zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem)
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 25.9.2020, edit: 16.11.2020)


Informace o teoretickém vzdělávání

Schválený/akreditovaný program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR se opírá o tři pilíře: sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize.
Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je druhým pilířem a nedílnou součástí programu komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR.  Probíhá od r. 2001 v cyklech; 1. cyklus 2001-2004, 2. cyklus 2005-2008, 3. cyklus 2009-2013, 4. cyklus 2013-2017.
5.cyklus (2016-2019) má novou koncepci, která vychází ze zkušeností z předchozích cyklů, připomínek posluchačů, absolventů a lektorů a usiluje o soulad se standardy teoretického vzdělávání Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Vytváří tím podmínky, aby absolventi komplexního vzdělávacího programu Institutu SUR mohli získat  Evropský psychoterapeutický certifikát.
Na koncepci a organizaci se podílí správní ráda SUR, odborná rada SUR a Sborovna Školičky.
Rozsah teoretického vzdělávání je 230 hodin a zahrnuje probrání definovaného souboru témat z okruhu hlubinné a dynamické, resp. psychodynamické psychoterapie s přihlédnutím k jiným relevantním směrům. Jde o tzv. jádrová, pro SUR specifická témata, související s orientací sebezkušenostního výcviku ve výcvikových komunitách SUR. Garantem tématu je vždy člen správní nebo odborné rady SUR.
Program Školičky v rozsahu 230 hodin je koncipován jako 108 hodin přímé výuky, 82 hodin vlastního studia a 40 hodin pro zpracování písemných prací. Rozsah 108 hodin přímé výuky je rozložen do 9 víkendových seminářů, které probíhají vždy 3x ročně -celková délka je 9 trimestrů = 3 roky.
Vedle toho jsou definovány tzv. znalostní předpoklady, tj. okruh nespecifických témat, která by měli posluchači absolvovat během předchozího vysokoškolského studia nebo si je během prvních dvou let 5. cyklu doplnit.
Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je zakončen obhajobou písemné práce a ústní zkouškou.
Do 5. cyklu Školičky bylo možné vstoupit nejdříve po absolvování prvních dvou let sebezkušenostního výcviku.  Kurs je nyní naplněný a uzavřený, nepřijímá další posluchače. Na rozdíl od předchozí praxe se nepředpokládá, že by posluchači mohli do kursu vstupovat průběžně a dokončovat teoretické vzdělání v dalším cyklu. Otevření 6. cyklu Školičky se plánuje na rok 2019.  Případné změny budou včas oznámeny.

Bližší informace o Školičce 5 naleznete v příslušné sekci.


 

Starší zprávy a informace naleznete v archivu zde.