5.cyklus

Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 14.5.2021 od 15:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 31.3.2021.
Předpokládáme, že zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem).
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Chytrý, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 9.3.2021)


Závěrečná zkouška – 5. cyklus

Dne 17.4.2020 od 13 hodin se koná závěrečná zkouška teoretického vzdělávání Školičky SUR – 5.cyklus.

Zkoušejícími budou Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  PhDr. Jiří Libra. Zkouška bude probíhat v prostorech Sananim, z.ú., Žitná 51, Praha 2. Je nutné, aby zájemci o zkoušku byli přihlášeni ke zkoušce prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

Další aktuální informace pro 5. cyklus vzdělávání naleznete zde.

(publikováno: 20.1.2020)


Zkušební řád a aktualizované zadání závěrečné práce – 5.cyklus

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 5.cyklus naleznete zde.
Zadání závěrečné práce zde ke stažení.

(publikováno: 23.11.2019)


Aktualizovaný studijní plán, řád Školičky SUR a zadání závěrečné práce – 5.cyklus

Studijní řád teoretického vzdělávání v psychoterapii (Školička SUR) pro 5.cyklus (2016-2019) zde ke stažení.
Aktuální studijní plán 5.cyklu včetně termínů si můžete stáhnout zde.
Zadání závěrečné práce zde ke stažení.

(publikováno: 13.3.2019)