4.cyklus

Školička SUR – závěrečná zkouška

Dne 3.5.2019 od 15 do 18 hodin se koná závěrečná zkouška teoretického vzdělávání Školičky SUR – 4.cyklus.
Zkoušejícími budou Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  PhDr. Jiří Libra a PhDr. Oswald Schorm. Zkouška bude probíhat v prostorech Sananim, z.ú., Žitná 51, Praha 2. Je nutné, aby zájemci o zkoušku byli přihlášeni ke zkoušce prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

(publikováno: 27.3.2019)


Informace pro posluchače/posluchačky 4.cyklu teoretického vzdělávání (Školička SUR)

Podzimní zkouškový termín byl stanoven na 24. listopadu 2018. Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina, Mgr. Naďa Šolaja a PhDr. Oswald Schorm. Zkoušky budou probíhat v prostorách SANANIM, z.ú., Žitná 51, Praha 1, 5.patro. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme posluchače/posluchačky, kteří/které mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla zkušebního řádu teoretického vzdělávání.

Přihlášky ke zkoušce adresujte nejpozději do 24.10.2018 na adresu skolicka@sur.cz.

Jelikož termín zkoušky tentokrát vyhlašujeme se značným zpožděním, zkracujeme i termín odevzdání závěrečných prací o 1 měsíc, tj. rovněž do 24.10.2018. Práce zasílejte na adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz.

(publikováno: 3.10.2018)


Zkušební řád a informace k závěrečným pracím

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 4. cyklus (ke stažení)
Informace k závěrečným pracím (ke stažení)

(publikováno: 15.3.2018)


Informace pro frekventanty 4.cyklu Školičky

Informace pro frekventanty 4. cyklu teoretického vzdělávání Školička SUR ke stažení zde.

(publikováno: 18.8.2013)