Aktuality

Nové termíny supervizí a otevření supervizní skupiny

Byly vypsány nové termíny supervizí v roce 2022. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Zároveň MUDr. Johan Pfeiffer a Dr. Martina Richterová Těmínová otevírají dlouhodobou uzavřenou supervizní skupinu (8 setkání, 8 účastníků). Cílem této supervizní skupiny je zajistit supervizní pilíř vzdělávání SUR za účelem supervize případů, psychoterapeutických kompetencí a dovedností účastníků. První setkání bude 5.4.2022, Žitná 51, Praha 1, 9:00 – 17:00. Přihlášení je nutné prostřednictvím formuláře v sekci Supervize. Další termíny budou domlouvány na prvním setkání. Tato supervize je určena jak zdravotnickým pracovníkům, tak i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

(publikováno: 5.1.2022)


Vzpomínáme na naši milou kolegyni PhDr. Marii Annu Henkovou (1953-2021)

Marie vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Promovala v roce 1976, PhDr. v roce 1978, atestovala z klinické psychologie v roce 1985, ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví v roce 1997.
Absolvovala výcvik SUR v komunitě J. Rubeš – P. Příhoda, výcvik v psychoanalýze, v transakční analýze, v supervizi. Na posledně uváděném výcviku v supervizi pod patronací Evropské Asociace pro Supervizi EAS (kterou zprostředkovala) došlo k založení Českého Institutu pro Supervizi ČIS. V EAS měla statut vyučujícího supervizora. Dlouhodobě pracovala jako psychoterapeutka v Psychoterapeutickém středisku Břehová v Praze, dále působila jako externí pedagog na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
V SURu byla angažována jako skupinová vedoucí v komunitách Jitky Vodňanské, jako supervizorka v komunitách Kamila Kaliny.
Zcela nedávno nás doslova zasáhla zpráva o jejím odchodu. Na Marii vzpomínáme jako na naši milou přítelkyni, naši dobrou vílu i našeho kritického kolegu. Byla pro nás pozoruhodně soudržná v obraze krásného člověka, se kterým je dobré spolupracovat, který inspiruje, na kterého je spoleh. S jejím odchodem se vyrovnáváme těžce a trápí nás.

Jitka Vodňanská, Kamil Kalina, Jiří Libra

(publikováno: 8.12.2021)


Škola SUR – seminář 20.-21.11.2021

Vážené účastnice, vážení účastníci Školy SUR,
dle vývoje současné epidemiologické situace jsme se s lítostí rozhodli, že nejbližší seminář 20.- 21. 11. 2021 bude opět online.

(publikováno: 14.11.2021)


Diplomová práce – pomoc

Student psychologie shání respondenty pro výzkum sebevražedného chování:

„Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s pacienty/klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.) Jedinou vstupní podmínkou jest, že terapeuti musí mít za svou kariéru zkušenost s vícero případy, minimálně kolem 3-5. Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky sebevražednosti v ČR.

Případní zájemci se mohou obracet na email: adam.patak@student.pedf.cuni.cz“

(publikováno: 18.10.2021)


Román doc. Kamila Kaliny

Doc. Kamil Kalina vydal svůj první román: Utopený buben (2020). Několik slov autora si můžete přečíst zde.

Anotace: Svůj první vydaný román uvozuje známý psychiatr a psychoterapeut Kamil Kalina (nar. 1945) otázkou, jak skutečná je skutečnost. Začíná jej téměř jako detektivku, ale více než na tento žánr se zaměřuje na to, co říká podtitul knihy „příběh o lásce, paranoiditě a síle žít“. Zdánlivě podivné události v severním cípu Máchova kraje, raněného dějinami 20.století, zasahují až do vysokých pater politiky a hlubokých úrovní lidských strachů a tužeb. Kolem nich autor rozvíjí příběhy literárních postav (Alenka z říše divů, patnáctiletý kapitán Dick Sand, hrdinný kapitán René Korkorán a jiné osoby z Verneovek a dalších knih, včetně MILENIA Stiega Larsona), které se z literatury nějakým způsobem dostaly do „skutečného“ života, i příběhy „skutečných“ lidí. Všichni si ale podobně svízelně hledají svá místa ve složitém světě a své odpovědi na otázku, jaká je cena „být člověkem“. Vyprávění nepostrádá napětí, zvraty, svébytný humor, a zrcadlí historická, politická, enviromentální a existenciální témata, s nimiž se setkávají a střetávají nejen postavy této knihy. Kniha je postavená na realitě míst (autorův domov a chalupa), času (rok 2015) a na autorových snech. V závěru románu ze snů vybuchuje tragický oheň. Čtenáři a čtenářky se však nedozví, co se vlastně stalo, protože se možná nic nestalo; mužští hrdinové umírají nebo odcházejí, ale tři těhotné ženy symbolizují sílu žít, která je v podtitulu knihy. Každý, kdo čte, si ovšem v knize může vybrat svou rovinu skutečnosti a svůj názor, zda se buben utopil nebo uplaval. Buben však zní stále.

Objednat román můžete zde nebo zde.

(publikováno: 5.10.2021, edit: 1.11.2021)


Zlatá promoce

Oznámení o zlaté promoci doc. Kamila Kaliny.

(publikováno: 4.10.2021)


Nové termíny supervizí v roce 2022

Byly vypsány nové termíny supervizí v roce 2022. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

(publikováno: 16.6.2021)


DŮLĚŽITÉ SDĚLENÍ – sebezkušenostní výcviky

Vážené kolegyně a kolegové, množí se nám dotazy zda aktuálně, různě inzerované, sebezkušenostní výcviky s nálepkou „navazování na tradice výuky psychoterapie v systému SUR“ jsou zastřešovány Institutem SUR – jsou jím možná inspirovány, ale pokud nejsou vypsány na našich stránkách sur.cz  – tak nejsou součástí Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR.  Je zásadní otázkou, zda tyto výcviky mají akreditaci ČLS JEP a ČAP a tudíž návaznost na evropskou asociaci EAP. Je třeba si ověřit, zda daný poskytovaný výcvik bude účastníkům ve výše zmíněných akreditačních a  certifikačních požadavcích uznatelný.

(publikováno: 11.6.2021)


Báseň pro jubilanty SURu

Báseň Jaroslava Šturmy pro jubilanty SURu si můžete přečíst zde.

(publikováno: 13.4.2021)


Svolání valné hromady SUR

Předseda správní rady SUR svolává na den 9.4. 2021 od 17:00 valnou hromadu SUR, z.s.

Více informací naleznete zde.

(publikováno: 7.4.2021)


Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 14.5.2021 od 15:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 31.3.2021.
Předpokládáme, že zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem).
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Chytrý, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

(publikováno: 9.3.2021)


Svolání valné hromady SUR

Předseda správní rady SUR svolává na den 25. 2. 2021 od 18:00 valnou hromadu SUR, z.s.

Více informací naleznete zde.

(publikováno: 23.2.2021)


Nové termíny supervizí v roce 2021 – 29.3. a 17.5.

Byly vypsány nové termíny supervizí – 29.3. a 17.5.2021. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

(publikováno: 3.2.2021)


Dopis pro frekventanty Školy SUR a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus 

Dopis pro frekventanty Školy SUR

Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6.cyklus

(publikováno: 6.10.2020)


Starší zprávy/aktuality naleznete v archivu.