Pro zájemce

SUR insitut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. organizuje výcvik ve skupinové psychoterapii, po jehož ukončení získává absolvent kvalifikaci psychoterapeut. Výcvik je akreditovaný v České republice a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací.

Co je SUR – seznámení s historií a základními charakteristikami výcviku SUR, určeno nejen pro nové zájemce o výcvik.

Vzdělání v psychoterapii probíhá ve 3 modulech: sebezkušenostním, teoretickém a supervizním.
Obecné podmínky pro přijetí do výcviku jsou: minimální věk 23 let, dokončené středoškolské vzdělání, perspektiva budoucí práce v pomáhající profesi.

  1. Sebezkušenostní výcvik probíhá v rámci výcvikové komunity, je rozložený do 5 let (obvykle 500 hodin, v jednom roce se zpravidla odehraje 1 týdenní setkání a několik víkendových). V systému SUR pracuje několik výcvikových komunit (viz. sekce Komunity). Pokud některá z nich zahájí výběr nových frekventantů, objeví se tato informace na našich stránkách spolu s termínem přihlášek a dalšími informacemi.
  2. Teoretický modul (tzv. Školička SUR) poskytuje teoretické vzdělání frekventantům a absolventům sebezkušenostního výcviku. Studium trvá 4 roky (220 hod) a je organizováno do 8 konzultačních víkendů. Přihlášky přijímáme každý rok (vždy na začátek nového kalendářního roku). Jediným požadavkem je absolvování minimálně 1 roku sebezkušenosti. Zájemci mimo systém komunit SUR mohou být přijati jen výjimečně.
  3. Supervizní modul je otevřen absolventům sebezkušenosti a Školičky. Pro úspěšné dokončení celého výcviku je nezbytné absolvování alespoň 100 hodin supervize. Supervizi je možné absolvovat v několika variantách, viz. sekce Supervize.