VEDENÍ SUR


Správní rada SUR zvolená v roce 2014:

PhDr. Věra Rašková - předsedkyně SR
Doc. MUDr. PhDr., Kamil Kalina, CSc. - 1. místopředseda SR
PhDr. Marie Pečená. - 2. místopředsedkyně SR
MUDr. Jiří Krombholz
Mgr. Ján Lukány
MUDr. Petr Popov
PhDr. Jana Procházková


(zleva: Chytrý, Pečená, Lukány, Rašková, Popov, Krombholz, Polesná)
_____________________________________________________________

Správní rada SUR (2011-2014):

PhDr. Věra Rašková - předsedkyně SR
Doc. MUDr. PhDr., Kamil Kalina, CSc. - 1. místopředseda SR
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc. - 2. místopředseda SR
MUDr. Jiří Krombholz
PhDr. Marie Pečená
MUDr. Petr Popov
PhDr. Jaroslav Šturma


(zleva: Pečená, Šturma, Popov, Vyhnálek, Rašková, Kalina, Krombholz)

 

________________________________________________________________________________________________