SURFOVÁNÍ
 
29.6.2018

SURfování - poděkování

Milí SURovští,

děkujeme všem účastníkům letošního SURfování!

Nejvíc děkuji Jirkům, které to stálo nejvíc času a energie
- Jiřímu Krombholzovi za skvělou výstavu obrazů
- Jiřímu Drahotovi za přípravu a realizaci rituálů
- novým mladým za to, jak krásně osvěživě mezi nás vpluli

Z mého pohledu loučící se předsedkyně to bylo vydařené setkání. Zde můžete číst
Zápis z VH anebo ještě podrobněji Zápis z VH + SURfování.

Ještě jednou děkuji všem, kteří končí v orgánech SURu, za jejich mnoholetou činnost
a novým přeji úspěch a radost ze společné práce.

Věra Rašková
předsedkyně SR SUR 2011 - 2018


 
8.6.2016
SURfování 2016 - poděkování
Díky všem účastníkům letošního SURfování za pěkný čas.
Prosím, zaznamenejte si s ročním předstihem:
Příští SURfování se uskuteční v pátek a sobotu 26. - 27.5.2017.
Těšíme se na Vás opět ve Vinoři!


Zápis ze SURfování ke stažení

________________________________________________________________________________________________
15.7.2015
Poděkování a pozvání na další SURfování

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili letošního setkání lektorských týmů SUR ve Vinoři.
Zápis můžete zhlédnout zde.
Současně vás již nyní srdečně zveme na příští SURfování, které bude opět ve Vinoři ve dnech 27. - 28.5.2016.

jménem správní rady
PhDr. Věra Rašková

________________________________________________________________________________________________