SURFOVÁNÍ
8.6.2016
SURfování 2016 - poděkování
Díky všem účastníkům letošního SURfování za pěkný čas.
Prosím, zaznamenejte si s ročním předstihem:
Příští SURfování se uskuteční v pátek a sobotu 26. - 27.5.2017.
Těšíme se na Vás opět ve Vinoři!


Zápis ze SURfování ke stažení

________________________________________________________________________________________________
15.7.2015
Poděkování a pozvání na další SURfování

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili letošního setkání lektorských týmů SUR ve Vinoři.
Zápis můžete zhlédnout zde.
Současně vás již nyní srdečně zveme na příští SURfování, které bude opět ve Vinoři ve dnech 27. - 28.5.2016.

jménem správní rady
PhDr. Věra Rašková

________________________________________________________________________________________________