STUDIJNÍ MATERIÁLY
 

Ukončování programu komplexního psychoterapeutického vzdělávání SUR

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 3. – 4. cyklus

Informace o závěrečné práci

Zadání kasuistiky (pro 5. cyklus)




















________________________________________________________________________________________________