4. CYKLUS
TEORETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLIČKY SUR
 
3.10.2018

Informace pro posluchače/posluchačky 4.cyklu teoretického vzdělávání (Školička SUR)


Podzimní zkouškový termín
 byl stanoven na 24. listopadu 2018.  Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina, Mgr. Naďa Šolaja a PhDr. Oswald Schorm. Zkoušky budou probíhat v prostorách SANANIM, z.ú., Žitná 51, Praha 1, 5.patro.  Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme posluchače/posluchačky, kteří/které mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla zkušebního řádu teoretického vzdělávání.

Přihlášky ke zkoušce adresujte nejpozději do 24.10.2018 na adresu skolicka@sur.cz.

Jelikož termín zkoušky tentokrát vyhlašujeme se značným zpožděním, zkracujeme i termín odevzdání závěrečných prací o 1 měsíc, tj. rovněž do 24.10.2018. Práce zasílejte na adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz.

 
18.2.2018

Informace pro frekventanty 4.cyklu teoretického vzdělávání

Jarní zkouškový termín byl stanoven na 19.května 2018.  Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina a PhDr. Jiří Libra. Zkoušky budou probíhat na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Apolinářská 4 (hlavní budova kliniky, 2. patro) od 9 hod. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme frekventanty, kteří mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla studijního řádu teoretického vzdělávání.

 
16.8.2017
Závěrečné zkoušky 4.cyklu Školičky
Závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání 4.cyklu Školičky SUR se budou konat 4.11.2017. Místo a hodina konání budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem. Studijní řád a okruhy ke zkoušce jsou k dispozici níže a byly rozeslány frekventantům mailem.
 
15.3.2017
Zkušební řád a informace k závěrečným pracím
Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 4. cyklus (ke stažení)
Informace k závěrečným pracím (ke stažení)
 
21.4.2015
4. KV teoretického vzdělávání
4. KV teoretického vzdělávání v psychodynamicky orientované psychoterapii Školička
SUR se bude konat 16.-17.5.2015 ve Vondráčkově posluchárně, Psychiatrická klinika VFN Praha, Ke Karlovu 11,
Praha 2.
 
18.8.2013
Informace pro frekventanty 4.cyklu Školičky 
Informace pro frekventanty 4. cyklu teoretického vzdělávání Školička SUR ke stažení zde.
________________________________________________________________________________________________