Archiv aktuální

aktuality

Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 16. 7. 2022 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 15. 5. 2022.
Zkoušejícími budou: dr. Chytrý, Mgr. Konopásek,LL.M., dr. Libra a dr. Schorm.

Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

publikováno: 29. 3. 2022

název komunity
rok
vedoucí
lektorský tým
2019-2024
PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Věra Rašková
MUDr. Vlaďka Bečvárová, MUDr. Michal Raszka, prim. MUDr. Petr Popov PhDr. Oswald Schorm, MHA, Mgr. Naďa Šolaja, PhDr. Andrea Štětková
SUR – K5
2017-2022
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
PaedDr. Martina Richterová Těmínová – PhDr. Jiří Libra
Mgr. Martina Kukolová – Mgr. Petr Moos
Mgr. et Mgr. Jamila Tolimatová – MUDr. Pavel Bém
KOV 8
2016-2021
PhDr. Miroslav Vyhnálek CSc.
MUDr. Mgr. Prokop Remeš, PhDr. Alena Halamová, PhDr. Jana Procházková,
PhDr. František Kučera, PhDr. Majka Pečená, Mgr. Ján Lukány
ARTESUR
2016-2021
PhDr. Helena Strnadlová a MUDr. Johan Pfeiffer
PhDr. Alena Koblicová a Mgr. Jan Lukany Dipl.KT. Beate Albrich a Mgr. Tomáš Přikryl Mgr. Leona Chvojková a Mgr. Pavel Zach
KOV 7
2015-2020
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDr. Pavla Hellerová, PhDr. Jan Kulhánek, Mgr. Lucie Doležalová, PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
SUR – KUŠ
2014-2019
PhDr. Jaroslav Šturma
MUDr. Jiří Krombholz, PhDr. Lea Rathausová, PhDr. Věra Rašková, MUDr. Petr Popov, Mgr. Naďa Šolaja, PhDr. Karol Pollak, PhDr. Eva Vymlátilová, PhDr. Oswald Schorm Koterapeuti: PaedDr. Michael Chytrý, MUDr. Vladimíra Bečvářová
KOV 6
2012-2017
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDr. Pavla Hellerová, PhDr. Jan Kulhánek, Mgr. Lucie Doležalová, PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
SUR – K4
2012-2017
Doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc., MSc.
PhDr. Ing. Radoslav Ernest, PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D., Mgr. Martina Kukolová, PhDr. Jiří Libra, PhDr. Ing. Petr Moos, PaedDr. Martina Richterová Těmínová
KOV 5
2011-2016
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.
PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Marie Pečená, PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDR. Prokop Remeš, PhDr. Alena Halamová
SUR – KUŠ
2009-2014
MUDr. Jiří Krombholz, PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Lea Rathausová
PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Věra Rašková, MUDr. Petr Popov, Mgr. Naďa Šolaja, PhDr. Karol Pollak, PhDr. Eva Vymlátilová, PhDr. František Hubka, MUDr. Alena Railová
SUR – ARTE
2009-2014
PhDr. Helena Strnadlová, MUDr. Johan Pfeiffer
PhDr. Pavel Zach, PhDr. Jan Lukány, PhDr. Milan Stiburek, PhDr. Beate Albrich, PhDr. Veronika Čermáková, PhDr. Alena Koblicová

Vzpomínáme na naši milou kolegyni PhDr. Marii Annu Henkovou (1953 - 2021)

Marie vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Promovala v roce 1976, PhDr. v roce 1978, atestovala z klinické psychologie v roce 1985, ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví v roce 1997.
Absolvovala výcvik SUR v komunitě J. Rubeš – P. Příhoda, výcvik v psychoanalýze, v transakční analýze, v supervizi. Na posledně uváděném výcviku v supervizi pod patronací Evropské Asociace pro Supervizi EAS (kterou zprostředkovala) došlo k založení Českého Institutu pro Supervizi ČIS. V EAS měla statut vyučujícího supervizora. Dlouhodobě pracovala jako psychoterapeutka v Psychoterapeutickém středisku Břehová v Praze, dále působila jako externí pedagog na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
V SURu byla angažována jako skupinová vedoucí v komunitách Jitky Vodňanské, jako supervizorka v komunitách Kamila Kaliny.
Zcela nedávno nás doslova zasáhla zpráva o jejím odchodu. Na Marii vzpomínáme jako na naši milou přítelkyni, naši dobrou vílu i našeho kritického kolegu. Byla pro nás pozoruhodně soudržná v obraze krásného člověka, se kterým je dobré spolupracovat, který inspiruje, na kterého je spoleh. S jejím odchodem se vyrovnáváme těžce a trápí nás.

Jitka Vodňanská, Kamil Kalina, Jiří Libra

publikováno: 8. 12. 2021

Škola SUR – seminář
20. - 21. 11. 2021

Vážené účastnice, vážení účastníci Školy SUR,
dle vývoje současné epidemiologické situace jsme se s lítostí rozhodli,
že nejbližší seminář 20.- 21. 11. 2021 bude opět online.

publikováno: 14. 11. 2021

Diplomová práce – pomoc

Student psychologie shání respondenty pro výzkum sebevražedného chování

„Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s pacienty/klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.) Jedinou vstupní podmínkou jest, že terapeuti musí mít za svou kariéru zkušenost s vícero případy, minimálně kolem 3-5. Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky sebevražednosti v ČR.

Případní zájemci se mohou obracet na email: adam.patak@student.pedf.cuni.cz“

publikováno: 18. 10. 2021

Román
doc. Kamila Kaliny

Utopený buben
(2020)

Několik slov autora si můžete přečíst zde.

Anotace: Svůj první vydaný román uvozuje známý psychiatr a psychoterapeut Kamil Kalina (nar. 1945) otázkou, jak skutečná je skutečnost. Začíná jej téměř jako detektivku, ale více než na tento žánr se zaměřuje na to, co říká podtitul knihy „příběh o lásce, paranoiditě a síle žít“. Zdánlivě podivné události v severním cípu Máchova kraje, raněného dějinami 20.století, zasahují až do vysokých pater politiky a hlubokých úrovní lidských strachů a tužeb. Kolem nich autor rozvíjí příběhy literárních postav (Alenka z říše divů, patnáctiletý kapitán Dick Sand, hrdinný kapitán René Korkorán a jiné osoby z Verneovek a dalších knih, včetně MILENIA Stiega Larsona), které se z literatury nějakým způsobem dostaly do „skutečného“ života, i příběhy „skutečných“ lidí. 

Vážené kolegyně a kolegové, množí se nám dotazy zda aktuálně, různě inzerované, sebezkušenostní výcviky s nálepkou „navazování na tradice výuky psychoterapie v systému SUR“ jsou zastřešovány Institutem SUR – jsou jím možná inspirovány, ale pokud nejsou vypsány na našich stránkách sur.cz  – tak nejsou součástí Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR.  Je zásadní otázkou, zda tyto výcviky mají akreditaci ČLS JEP a ČAP a tudíž návaznost na evropskou asociaci EAP. Je třeba si ověřit, zda daný poskytovaný výcvik bude účastníkům ve výše zmíněných akreditačních a  certifikačních požadavcích uznatelný.

Všichni si ale podobně svízelně hledají svá místa ve složitém světě a své odpovědi na otázku, jaká je cena „být člověkem“. Vyprávění nepostrádá napětí, zvraty, svébytný humor, a zrcadlí historická, politická, enviromentální a existenciální témata, s nimiž se setkávají a střetávají nejen postavy této knihy. Kniha je postavená na realitě míst (autorův domov a chalupa), času (rok 2015) a na autorových snech. V závěru románu ze snů vybuchuje tragický oheň. Čtenáři a čtenářky se však nedozví, co se vlastně stalo, protože se možná nic nestalo; mužští hrdinové umírají nebo odcházejí, ale tři těhotné ženy symbolizují sílu žít, která je v podtitulu knihy. Každý, kdo čte, si ovšem v knize může vybrat svou rovinu skutečnosti a svůj názor, zda se buben utopil nebo uplaval. Buben však zní stále.

Objednat román můžete zde nebo zde.

publikováno: 5.10.2021, edit: 1.11.2021

Báseň pro jubilanty SURu

Báseň Jaroslava Šturmy pro jubilanty SURu si můžete přečíst zde.

publikováno: 13. 4. 2021

Svolání valné hromady SUR

Více informací naleznete zde.

publikováno: 7. 4. 2021

Zkouška v rámci teoretického vzdělávání

Dne 14. 5. 2021 od 15:00 se koná zkouška v rámci teoretického vzdělávání poskytovaného Institutem SUR, z.s.

Podmínkou přijetí ke zkoušce je splnění všech témat včetně průběžné kasuistické práce a odevzdání závěrečné práce nejpozději do 31. 3. 2021.
Předpokládáme, že zkouška bude probíhat online (propojovací link bude odeslán přihlášeným e-mailem).
Zkoušející: doc. Kalina, dr. Chytrý, dr. Libra, dr. Schorm.
Přihlášení na zkoušku: sur@sur.cz.

publikováno: 9. 3. 2021

Svolání valné hromady SUR

Více informací naleznete zde.

publikováno: 23. 2. 2021

Nové termíny supervizí v roce 2021 -
29. 3. a 17. 5.

publikováno: 3. 2. 2021

Dopis pro frekventanty Školy SUR
a Kontrakt o realizaci vzdělávání Školy SUR, 6. cyklus

publikováno: 6. 10. 2020

Nové termíny supervizí v roce 2022

Vážené kolegyně a kolegové, množí se nám dotazy zda aktuálně, různě inzerované, sebezkušenostní výcviky s nálepkou „navazování na tradice výuky psychoterapie v systému SUR“ jsou zastřešovány Institutem SUR – jsou jím možná inspirovány, ale pokud nejsou vypsány na našich stránkách sur.cz  – tak nejsou součástí Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR.  Je zásadní otázkou, zda tyto výcviky mají akreditaci ČLS JEP a ČAP a tudíž návaznost na evropskou asociaci EAP. Je třeba si ověřit, zda daný poskytovaný výcvik bude účastníkům ve výše zmíněných akreditačních a  certifikačních požadavcích uznatelný.

publikováno: 16. 6. 2021