AKTUALITY
 
6.12.2018
Srdečně vás zveme na 17. Psychoterapeutický ples, který se koná 29.3.2019.
Více informací naleznete v pozvánce zde.
 
25.11.2018

Nové termíny supervizí v roce 2019

Byly vypsány nové termíny supervizí pro rok 2019. Naleznete je zde.

 
3.10.2018
Nová komunita SUR

Oznamujeme, že výcvikově – terapeutická komunita KUŠ, z.s. otevírá v roce 2019 novou výcvikovou komunitu SUR – RUCH. Jedná se o standardní pětiletý sebezkušenostní výcvik v dynamické, hlubinně orientované skupinové psychoterapii s integrativními prvky.

Více informací pro zájemce:
Základní informace
Zpráva o přípravě nové komunity
Principy skupinové práce
Výcviková smlouva
Předpokládané termíny
Nejčastější dotazy

 
3.10.2018

Informace pro posluchače/posluchačky 4.cyklu teoretického vzdělávání (Školička SUR)


Podzimní zkouškový termín
 byl stanoven na 24. listopadu 2018.  Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina, Mgr. Naďa Šolaja a PhDr. Oswald Schorm. Zkoušky budou probíhat v prostorách SANANIM, z.ú., Žitná 51, Praha 1, 5.patro.  Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme posluchače/posluchačky, kteří/které mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla zkušebního řádu teoretického vzdělávání.

Přihlášky ke zkoušce adresujte nejpozději do 24.10.2018 na adresu skolicka@sur.cz.

Jelikož termín zkoušky tentokrát vyhlašujeme se značným zpožděním, zkracujeme i termín odevzdání závěrečných prací o 1 měsíc, tj. rovněž do 24.10.2018. Práce zasílejte na adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz.

 
29.6.2018

SURfování - poděkování

Milí SURovští,

děkujeme všem účastníkům letošního SURfování!

Nejvíc děkuji Jirkům, které to stálo nejvíc času a energie
- Jiřímu Krombholzovi za skvělou výstavu obrazů
- Jiřímu Drahotovi za přípravu a realizaci rituálů
- novým mladým za to, jak krásně osvěživě mezi nás vpluli

Z mého pohledu loučící se předsedkyně to bylo vydařené setkání. Zde můžete číst
Zápis z VH anebo ještě podrobněji Zápis z VH + SURfování.

Ještě jednou děkuji všem, kteří končí v orgánech SURu, za jejich mnoholetou činnost
a novým přeji úspěch a radost ze společné práce.

Věra Rašková
předsedkyně SR SUR 2011 - 2018

 
18.2.2018

Informace pro frekventanty 4.cyklu teoretického vzdělávání

Jarní zkouškový termín byl stanoven na 19.května 2018.  Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina a PhDr. Jiří Libra. Zkoušky budou probíhat na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Apolinářská 4 (hlavní budova kliniky, 2. patro) od 9 hod. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme frekventanty, kteří mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla studijního řádu teoretického vzdělávání.

 
18.2.2018
Nové termíny supervizí
Byly vypsány nové termíny supervizí pro rok 2018. Naleznete je v sekci supervize.
 
18.12.2017
Zahájení nové komunity SUR-K5
Komunita SUR-K5, kterou vede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., uzavřela výběr účastníků i náhradníků v listopadu a započala pětiletý výcvik v prosinci 2017.
 
20.11.2017
Srdečně vás zveme na 16. Psychoterapeutický ples, který se koná 23.2.2018.
Více informací naleznete v pozvánce zde.
 
16.8.2017
Závěrečné zkoušky 4.cyklu Školičky
Závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání 4.cyklu Školičky SUR se budou konat 4.11.2017. Místo a hodina konání budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem. Studijní řád a okruhy ke zkoušce jsou dostupné v sekci teoretické vzdělávání a byly rozeslány frekventantům mailem.
 
4.7.2017
Poděkování účastníkům SURfování
Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili letošního SURfování ve Vinoři. Zápis i s krásnou společnou fotkou můžete zhlédnout zde.
Těšíme se na vás opět za rok - 2.6.2018, v návaznosti na Sympózium 1.6.2018 - sledujte náš web, budeme doplňovat podrobnosti.

Jménem SR a OR SUR Věra Rašková
 
14.6.2017
Studijní plán a řád Školičky SUR - 5.cyklus
Studijní řád teoretického vzdělávání v psychoterapii (Školička SUR) pro 5.cyklus (2016-2019) zde ke stažení.
Aktuální studijní plán 5.cyklu včetně termínů si můžete stáhnout zde.
 
19.5.2017
Nabídka sdílených prostor
Nabídka sdílených prostor pro psychoterapeuta / psychoterapeuty - Praha 8 - Karlín.
Podrobnosti a fotografie naleznete v příloze.
 
11.5.2017
POZOR: Změna místa konání teoretického vzdělávání

Z organizačních důvodů se přesouvá přednáška dr. Krombholze na téma Psychopatologie a Psychofarmakologie z Vondráčkovy posluchárny do auly Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a.

Změna místa konání se týká obou cyklů teoretického vzdělávání – řádné přednášky 4. cyklu a kompenzačního semináře (Psychofarmakoterapie a psychoterapie) 5.cyklu.

 
13.4.2017
Seminář pro frekventanty 5. cyklu teoretického vzdělávání

13.5.2017 od 9:00 do 12:30 se koná v prostoru auly Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a (POZOR ZMĚNA), seminář „Psychofarmakoterapie a psychoterapie“ k doplnění znalostních předpokladů pro frekventanty 5. cyklu teoretického vzdělávání Školička SUR.
Částku 850,- Kč uhraďte na číslo účtu SUR, z.s  158588553/0300 nejpozději do 5.5.2017. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a kompenzační seminář č.3.

 
6.4.2017
Psychoterapeutický ples 2017 - poděkování a pozvánka
Děkujeme vám všem, kteří jste přišli a plesali s námi na 15. Psychoterapeutickém plese.
Poděkování a pozvání na další ples, který se uskuteční v pátek 23. 2. 2018, naleznete zde.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout zde.
 
21.3.2017
Nové termíny supervizí
Byly vypsány nové termíny supervizí. Přihlašovat se můžete v sekci supervize.
 
16.3.2017
Setkání lektorských týmů
Srdečně vás zveme na setkání lektorských týmů ve Vinoři - 26. - 27.5.2017, kde společně oslavíme padesátku SURu.
Podrobnosti a program naleznete zde.
 
15.3.2017
Informace pro účastníky teoretického vzdělávání - Školičky SUR
Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 4. cyklus (ke stažení)
Informace k závěrečným pracím (ke stažení)
 
7.3.2017
15. Psychoterapeutický ples - poděkování a video

Milí plesající,
na uvedeném odkazu si v krátkém fotovideu můžete připomenout letošní 15. Psychoterapeutický ples:
https://youtu.be/CsAeU36Qqzw

Děkujeme, že jste přišli a bavili se s námi!
Současně si již můžete do diářů zanést termín plesu za rok: bude to pátek 23. 2. 2018.

Těšíme se na vás!

jménem správní rady SUR
Věra Rašková

 
9.2.2017
Gestalt Academy - pozvánka

Dovolujeme si vás pozvat na akci - Gestalt Academy.
Více informací naleznete v pozvánce zde.

 
9.2.2017
Symposium o skupinové psychoterapii - oznámení o zrušení akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
S lítostí vám oznamujeme, že
SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK k 50.výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály plánované na 6.-8.března 2017 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči SE NEKONÁ !!!
Symposium jsme odvolali pro nízký zájem širšího okruhu odborné veřejnosti. Přihlásil se bohužel jen malý počet kolegyň a kolegů, kteří byli ochotni se zúčastnit, zejména aktivně.
Děkujeme všem, kteří přihlásili svá sdělení či workshopy a dali si práci s jejich přípravou.
Děkujeme vedoucím výcvikových institutů za jejich snahu šířit informaci o Symposiu mezi své frekventanty a absolventy.
Děkujeme čestné předsedkyni a čestnému předsedovi Symposia, PhDr. Haně Junové a prof. PhDr. Stanislavu Kratochvílovi, že propůjčili svá jména této akci.
Děkujeme výborům České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a České asociace pro psychoterapii za udělenou záštitu.
Všem se omlouváme.
Již zaplacené poplatky vrátíme co nejdříve na vaše účty.
Zrušení objednaného ubytování v Kongesovém hotelu Jezerka prosíme nezařizujte sami, hotel to vyřídí ve vlastní režii podle pořadí přihlášených. Ale dejte vědět, pokud by se to zadrhlo.
Zachovejte nás, prosím, ve své přízni. Věříme, že téma skupinové psychoterapie si v naší zemi zaslouží samostatnou odbornou platformu typu symposia. Zkusíme to jindy a jinak, budeme s vámi víc spolupracovat a víc se radit.

Těšíme se na příští zdařilejší setkání a přejeme vám vše dobré,
za správní radu SUR
PhDr. Věra Rašková, předsedkyně
předsedkyně organizačního výboru Symposia
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda
předseda programového výboru Symposia
SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.
www.sur.cz

P.S. Budeme samozřejmě zvažovat důvody nízkého zájmu. Můžete nám pomoci svým názorem – proč se tak asi stalo?
- Téma skupinové psychoterapie není zajímavé
- Nebyla dobře zvolená doba konání symposia
- Nebylo dobře zvolené místo konání symposia
- Nezdařila se distribuce informací prostřednictvím výcvikových institutů (zde podotýkáme, že jsme se nespoléhali pouze na to a šířili oznámení přes webové stránky odborných společností a institucí i přes odborný tisk)
- Epidemie chřipky a sezónních viróz
- Některým mohlo vadit spojení se značkou SUR
- Některým mohlo vadit spojení s výročím Jaroslava Skály
- Jiné důvody, které vás napadnou …?
 
25.1.2017
Seminář k doplnění znalostních předpokladů – 5.cyklus Školičky SUR
Téma: Výzkum v psychoterapii
Lektor: Mgr. Matoušek
Termín: neděle 12.2.2017, 13:30-17:00
Místo: Aula KAD, 1.LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2
Přihlášky na sur@sur.cz, platba na účet SUR, z.s. do 3.2.2017.
 
 
Starší zprávy a informace naleznete v sekci ARCHIV.